Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ για τις Ημέρες Καριέρας ΕΚΠΑ 2022
Παρακαλώ αναγράψτε το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρίας που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
α) Τα βιογραφικά σημειώματα που λάβατε ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των προς πλήρωση θέσεων
β) Οι υποψήφιοι που ήρθαν σε επαφή μαζί σας ήταν ενήμεροι για τις απαιτήσεις των προς πλήρωση θέσεων
γ) H διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης των συνεντεύξεων μέσω της πλατφόρμας ήταν εύκολη
δ) Η υποστήριξη που λάβατε από τους συνεργάτες μας για την χρήση της πλατφόρμας, σας διευκόλυνε στην δημιουργία ηλεκτρονικού περιπτέρου και στην πραγματοποίηση των συνεντεύξεων
ε) Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ήταν τόσο όσο αυτές που γίνονται δια ζώσης
Παρακαλούμε αναφέρατε τον αριθμό των συνεντεύξεων που υλοποιήθηκαν