Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

CIVIS - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
Γενικό

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ,CIVIS - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ,ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού έργου ,CIVIS - «Πανεπιστήμιο Πολιτών ,της Ευρώπης»

Η επίσημη έναρξη του ευρωπαϊκού έργου «Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο  CIVIS, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι ένα από τα 17 έργα μεταξύ 54 υποβληθεισών προτάσεων,  που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», πραγματοποιήθηκε χθες, στη Ρώμη, στο Sapienza Università di Roma. 

Οι Πρυτάνεις και τα μέλη των Ομάδων Εργασίας από τα 8 συμμετέχοντα  Πανεπιστήμια συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη σηματοδοτώντας, ουσιαστικά, την επίσημη έναρξη μιας πρωτοποριακής, κοινής προσπάθειας και θέτοντας επί τάπητος διάφορα οργανωτικά ζητήματα. Κατά τη συνάντηση υπογράφηκε και η συμφωνία πλαίσιο που θα επιτρέπει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές μέσα στο δίκτυο των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του «Πανεπιστημίου Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο  CIVIS, είναι:  το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία).

Στην τελετή εκκίνησης των εργασιών παρέστησαν και οι Πρέσβεις των χωρών των Πανεπιστημίων του CIVIS, μεταξύ των οποίων ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρώμη κ. Θεόδωρος Πασσάς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στη Ρώμη. Από το ΕΚΠΑ παρέστησαν ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βούλγαρης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Καραδήμας, η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ κ. Αθηνά Δημοπούλου και η Προϊσταμένη Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ κ. Φωτεινή Φρύδα.

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της Ένωσης των Πανεπιστημίων η οποία θα συγκεντρώσει το δυναμικό περίπου 384.000 φοιτητών και 55.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων είναι :

 • Η κλιμάκωση των πολυάριθμων υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων σε ένα πρόγραμμα δομικής ολοκλήρωσης- ενσωμάτωσης που υπερβαίνει τις συνηθισμένες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.
 • Η αύξηση της κινητικότητας κυρίως μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δικτύου
 • Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, προκειμένου να προωθηθεί παραπέρα η συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και η μετακίνηση των φοιτητών στην Ευρώπη.
 • Η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
 • Η καλλιέργεια ευρωπαϊκών επαφών και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας  (καθώς η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν ένα επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συνεργασίας).
 • Η ενίσχυση  των ερευνητικών  δεσμών  που υπάρχουν μεταξύ των πανεπιστημίων μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης  κοινών έργων.
 • Η ενίσχυση καινοτόμων  παιδαγωγικών μεθόδων.
 • H ενίσχυση της ιδέας για ανοικτούς και προσβάσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, κατά τις επιταγές της Ανοικτής Επιστήμης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
 • Η συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, τόσο τοπικούς όσο και ευρωπαϊκούς, που θα στηρίξουν τις δράσεις της Ένωσης των Πανεπιστημίων και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών .
 • Η συνεργασία με τις περιφέρειες των πανεπιστημίων και η σύνδεσή τους  με τα όργανα διοίκησης της Ένωσης των Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη συνεργειών .

Το ΕΚΠΑ όπως και όλα τα Πανεπιστήμια του Δικτύου είχε εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου αυτού, έχοντας αναλάβει ιδιαίτερα τον συντονισμό των δράσεων σχεδιασμούκαι για τα 8 Πανεπιστήμια, στον τομέα  της ενίσχυσης της κινητικότητας και την άρση των όποιων τυπικών εμποδίων, με αντίστοιχες προτάσεις και δεσμεύσεις. Παράλληλα έχει ορίσει εκπροσώπους του σε όλες τις ομάδες εργασίας του Δικτύου και έχει προβεί σε απαραίτητες επαφές για την ανάπτυξη συνεργασιών με  πιθανούς συνδεδεμένους εταίρους. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα άλλα επτά πανεπιστήμια του δικτύου και συμμετέχει με εκπροσώπους του ενεργά σε όλες τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που διοργανώνονται.

Το προσεχές διάστημα το «Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης»  - CIVIS πρόκειται να προχωρήσει στις πρώτες ανταλλαγές φοιτητών, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες μια ειδική ημερίδα με θέμα «Universities, Cities & Regions: A Civic Path for the Future?» , με τη συμμετοχή και των Δημοτικών Αρχών από τις πόλεις των μελών του Πανεπιστημίου Πολιτών της Ευρώπης  - CIVIS.

 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Γενικό

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση μου, αποφασίζει τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε διεπιστημονικούς τομείς, στους οποίους το Πανεπιστήμιο έχει να παρουσιάσει καινοτόμο δραστηριότητα ή/και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει. Η ανάπτυξη των Κέντρων συντονίζεται από μια Επιτροπή για κάθε Κέντρο, η οποία ορίστηκε με απόφαση Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών Τμημάτων και Σχολών. Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου και θα συνεργάζεται με όλα τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα και αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στο αντικείμενο του Κέντρου. Οι δομές αυτές, αφού ωριμάσουν, θα μπορούν να αποτελέσουν Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές Μονάδες του. Με στόχο την άρτια ανάπτυξη των Κέντρων Αριστείας, η Σύγκλητος αποφασίζει να διαθέσει για τον ερευνητικό εξοπλισμό τους χρήματα από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελεί κοινό εξοπλισμό για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου και θα διέπεται από τον κανονισμό ερευνητικού εξοπλισμού της Επιτροπής Ερευνών, όπως αυτός ισχύει. Τεκμηριωμένες προτάσεις, ως προς την αναγκαιότητα, τη συμπληρωματικότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τη βιωσιμότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές και το προϋπολογιζόμενο κόστος (με σχετική έρευνα αγοράς), θα κατατίθενται από τη συντονιστική επιτροπή στο επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών, το οποίο θα έχει την ευθύνη της αξιολόγηση και της έγκρισής τους καθώς και της σχετικής διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.

Προσεχώς θα συνεδριάσουν οι Συντονιστικές Επιτροπές των 5 ήδη εγκεκριμένων Κέντρων Αριστείας, προκειμένου να οργανώσουν Εκδήλωση με πρόσκληση σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δράσεις του κάθε Κέντρου με την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται ήδη στο αντικείμενο του συγκεκριμένου Κέντρου.

Ακολουθούν οι αποφάσεις Συγκλήτου για την ίδρυση των 5 πρώτων Κέντρων. Αναμένουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και για άλλα Κέντρα Αριστείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραπάνω απόφασης της Συγκλήτου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «Ψηφιακή Κληρονομιά»

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, οι Πρυτανικές αρχές και η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας  με θεματικό αντικείμενο  «Ψηφιακή Κληρονομιά», με τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο. Η θεματική αυτή περιοχή είναι διεπιστημονικού ενδιαφέροντος και αιχμής στην επιστήμη και τη τεχνολογία και αποτελεί επιστημονική περιοχή με ευρύτερο εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στο «Κέντρο Αριστείας για την Ψηφιακή Κληρονομιά», θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα τη τεχνογνωσία, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες υποδομές για την ενίσχυση της σημαντικής αυτής θεματικής περιοχής. Το Κέντρο Αριστείας θα αποτελεί ανοικτή ερευνητική δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ως συνεργαζόμενα μέρη με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης στις θεματικές συνιστώσες της ψηφιακής κληρονομιάς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή κληρονομιά αποτελεί (σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO) την ανθρώπινη γνώση και έκφραση όπου πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, επιστημονικά, διοικητικά, τεχνικά, τεχνολογικά, νομικά και ιατρικά αντικείμενα πληροφορίας, είτε δημιουργούνται ψηφιακά, είτε μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή, οι στόχοι του Κέντρου Αριστείας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Στόχος 1: Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση στη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διάσωση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς

Στόχος 2: Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση στη διατήρηση και τη διαχείριση των σύγχρονων ψηφιακών αντικειμένων που παράγονται/δημιουργούνται και συνήθως έχουν εφήμερο χαρακτήρα

Στόχος 3: Η ενίσχυση του ΕΚΠΑ στις αντίστοιχες δραστηριότητες που αφορούν στη διάσωση, ανάδειξη και μελέτη της ψηφιακής του κληρονομιάς

Στόχος 4: Η υποστήριξη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας προβλέπεται ότι να αποτελέσει  σημαντικό σημείο αναφοράς σε θέματα ψηφιακής κληρονομιάς και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε σχετικά θέματα. Συγκροτείται προς τούτο, Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Κοσμήτορα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας, Καθ. Θωμά Σφηκοπουλο. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι: Δημήτρης Βαρουτάς, Χρήστος Καραγιάννης, Αριστοτέλης Τύμπας, Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Δημήτρης Χαρίτος, Ευάγγελος Καραμανωλάκης, Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Μαρία Ρούσσου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών», τομέας αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, με τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο. Στο «Κέντρο Αριστείας για τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών», θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ως συνεργαζόμενα μέρη. Βασικός σκοπός της ίδρυσης του Κέντρου Αριστείας είναι η προστασία των πολιτών και η μείωση κάθε είδους επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την συνεργασία όλου του σχετικού επιστημονικού δυναμικού που υφίσταται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Κέντρο Αριστείας για τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 1: Η προώθηση της έρευνας και στα τρία στάδια Διαχείρισης και των καταστροφών (Προκαταστροφικό, Συνκαταστροφικό, Μετακαταστροφικό) και η παραγωγή καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Στόχος 2:Η ανάλυση-εκτίμηση κινδύνων, η εκτίμηση τρωτότητας δομών και υποδομών και η εκτίμηση της διακινδύνευσης συστημάτων.

Στόχος 3: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη διαχείριση των καταστροφών σε κάθε επίπεδο διοίκησης.

Στόχος 4: Ο Επιχειρησιακός Συντονισμός Εθνικών και Διεθνών αποστολών σε περιοχές που επλήγησαν από καταστροφές.

Στόχος 5: Η εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και η ψυχολογική υποστήριξη θυμάτων καταστροφών.

Στόχος 6: Η παροχή πιστοποιημένης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης – κατάρτισης – ενημέρωσης (Δια ζώσης, Εξ’ αποστάσεως, Σύγχρονη και Ασύγχρονη κ.α.) και η παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού.

Στόχος 7: Η υποστήριξη των αρμόδιων Δομών της Πολιτείας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο για την διαμόρφωση και χάραξη της πολιτικής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.

Στόχος 8: Η προαγωγή της ενημερότητας των πολιτών σε θέματα Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης τους, μέσω εκδηλώσεων, Συνεδρίων, ομιλιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.

Συγκροτείται προς τούτο, Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος  Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητή Νικόλαο Βούλγαρη. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι Καθηγητές: Ευθύμιος Λέκκας, Μάνος Πικουλής, Αθηνά Καλοκαιρινού, Χρυσή Χατζηχρήστου και Παναγιώτης Νάστος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ»

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, οι Πρυτανικές αρχές, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας  με θεματικό αντικείμενο  «Κλιματική Αλλαγή – προσαρμογή και μετριασμός». Στο Κέντρο Αριστείας, θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες από τρίτους φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτό.

Το Κέντρο Αριστείας έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 1. Αξιοποίηση νέων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς:

(α) την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,

(β) την ανάπτυξη καινοτόμων κλιματικών υπηρεσιών,

(γ) τη διαμόρφωση σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της.

Στόχος 2. Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, ειδικότερα δε ως προς σχέδια και μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό της καθώς και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Στόχος 3. Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς το 1(α) παραπάνω. Για την κατάρτιση του σχεδίου ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθ. Δημήτριο Τούσουλη. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, ο Καθηγητής Κων/νος Βαρώτσος, η Καθηγήτρια Μαργαρίτα Αριανούτσου, ο Καθηγητής Κων/νος Καρτάλης και ο Καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, οι Πρυτανικές αρχές, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας  με θεματικό αντικείμενο «Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων», τομέας αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, με τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο. Στο «Κέντρο Αριστείας για την Αγροδιατροφή και την Αυθεντικότητα των Τροφίμων», θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ως συνεργαζόμενα μέρη. Το Κέντρο Αριστείας για την Αγροδιατροφή και την Αυθεντικότητα Τροφίμων έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 1: Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθοδολογιών στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση αυθεντικότητας τροφίμων εθνικής προτεραιότητας.

Στόχος 2: Ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Στόχος 3: Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την αυθεντικότητα τροφίμων, τα θέματα ελέγχου τροφίμων και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.

Στόχος 4: Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα. Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας προβλέπεται ότι θα αποτελέσει  συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα με έμφαση στη μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων. Συγκροτείται προς τούτο, Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Κοσμήτορα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας, Καθ. Θωμά Σφηκόπουλο. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι: Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, Καθηγητής Ανδρέας Σκορίλας, Αναπλ. Καθηγητής Διαμάντης Σίδερης, Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Ρέκκας και Επικ. Καθηγητής Χαράλαμπος Προεστός.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας στο θεματικό αντικείμενο των «Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων». Στο Κέντρο Αριστείας, θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες από τρίτους φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτό.

Το Κέντρο Αριστείας έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 1. Αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς:

(α) την απομόνωση και την ταυτοποίηση φυσικών προϊόντων καθώς και την μελέτη της βιοδραστικότητας τους έναντι διαφόρων βιολογικών στόχων

(β) την ανάλυση βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και μιγμάτων τους με τεχνολογίες και προσεγγίσεις αιχμής

(γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την παροχή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας-υποδομής για την απομόνωση/ταυτοποίηση/χαρακτηρισμό βιοδραστικών φυσικών προϊόντων σε Εθνικό επίπεδο,

(δ) τη διαμόρφωση σχεδίων κατοχύρωσης και αξιοποίησης των νέων μορίων.

Στόχος 2. Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων προς κάθε πιθανή εφαρμογή τους (π.χ. καινοτόμα φάρμακα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, κτλ), ειδικότερα δε ως προς την ανάδειξη του μοναδικού πλούτου των Ελληνικών φυτικών και ζωϊκών ειδών, των Ελληνικής διατροφής καθώς και τον σχεδιασμό και μέτρα για την ενθάρρυνση της διασύνδεσης Ελληνικών Ακαδημαϊκών φορέων και βιομηχανίας στην κατεύθυνση της απομόνωσης και αξιοποίησης βιοδραστικών φυσικών προϊόντων.

Στόχος 3. Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τα παραπάνω.

Για την κατάρτιση του σχεδίου ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Κοσμήτορα της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, Καθηγητή κ. Θωμά Σφηκόπουλο. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Μικρός, ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Ρούσσης, ο Καθηγητής κ. Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Τρουγκάκος και η Καθηγήτρια κ. Ουρανία Τσιτσιλώνη.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/kentra_aristeias_toy_ekpa/

1ο Προπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα σε Ελ. Πανεπιστήμιο
Γενικό

Επίσημη παρουσίαση του πρώτου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece»

https://baag.uoa.gr

Το πρώτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», το οποίο προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εστιάζει στη μελέτη της Ελληνικής Αρχαιότητας παρουσιάστηκε σε ειδική συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε σήμερα, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΚΠΑ "Κ. Παλαμάς". Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, υποδεχόμενος την Υπουργό και τους παρευρισκομένους ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι "το Πανεπιστήμιό μας τολμά να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την δημιουργία και την προσφορά στη διεθνή κοινότητα ενός καινοτόμου Προγράμματος. Το Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως λόγω του αντικειμένου του, καθώς αναφέρεται στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, συνδυάζοντας τις επιστήμες της αρχαιολογίας, της αρχαίας ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας¨.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή Α. Χαλδαιάκη, και εν συνεχεία η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, καθηγήτρια Ε. Καραμαλέγκου παρουσίασε το Πρόγραμμα Σπουδών. Ειδικότερα, παρουσίασαν το αρχαιολογικό, ιστορικό και φιλολογικό μέρος του Προγράμματος τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καθηγήτρια Ε. Μαντζουράνη, καθηγητής Δ. Πλάντζος και καθηγητής Σ. Ματθαίος.

Η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως στην παρέμβασή της συνεχάρη το ΕΚΠΑ για την πρωτοβουλία αυτού του Προγράμματος Σπουδών και εξέφρασε τη βούληση της Πολιτείας να στηρίξει αυτές τις ενέργειες εξωστρέφειας και να απλοποιήσει το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών από τα Πανεπιστήμια.

Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν, επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Βραζιλίας, κ. Cesario Melantonio Neto, ο Πρέσβης της  Ινδονησίας κ. Ferry Adamhar, από την Πρεσβεία των ΗΠΑ η κ. Μαρίνα Χειλίτση, Cultural Affairs Specialist - Public Affairs, από την Πρεσβεία της Κίνας ο κ. WANG Chao, Cultural Attaché, και ο κ. Tian Lei, Εducational Attaché, από την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ο κ. Maxim Ignatov, 2ος Γραμματέας, από την Πρεσβεία της Ελβετίας η κ. Μ. Παπαδοπούλου, Cultural and Educational Attaché, από την Πρεσβεία της Κορέας η κ. Dasol Yoon, 3η Γραμματέας, από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών, Μορφωτικών, Θρησκευτικών, Προξενικών Υποθέσεων ο Πρέσβης κ. Ι. Παπαμελετίου, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας η κ. Ι. Ελματζόγλου και η κ. Μωσαΐδου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρώπης κ. Εύα Παπαδάτου, ο κ. Ευάγγελος Βλιώρας, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείο Εξωτερικών, ο Εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος π. Ιγνάτιος και από το Plaka International Education η κ. Yina Zheng. Επίσης, παρέστησαν ο κ. Χρήστος Μιχαλακέλης, Επικ. Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και ο κ. Γιώργος Χατζηθανάσης, συνιδρυτές του  "Study in Greece".

Ο ΕΚΠΑ ΣΤΑ 500 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (#301-500)
Γενικό

ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΑ 500 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (#301-500) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ

 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2020

Ο οργανισμός Quacquarelli Symonds (QS), μεταξύ των άλλων κατατάξεων του, δημοσίευσε στις 19 Σεπτεμβρίου, ειδικό πίνακας κατάταξης πανεπιστημίων με βάση την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και τη φήμη τους στην αγορά εργασίας (QS Graduate Employability Rankings).

Αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο των παγκόσμιων κατατάξεων, σχεδιασμένη στο να παρέχει  στους φοιτητές παγκοσμίως, ένα μοναδικό εργαλείο για να συγκρίνουν τις επιδόσεις των πανεπιστημίων σε σχέση με την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές εύρεσης εργασίας.

Στην τρέχουσα έκδοση, αρχικώς συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 758 Πανεπιστήμια , από τα οποία ύστερα από αξιολόγηση προέκυψε ο πίνακας με τα 501 σημαντικότερα Πανεπιστήμια  παγκοσμίως με βάση την απασχολησιμότητα των αποφοίτων.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έτος 2019-2020 βρέθηκε στις θέσεις 301-500. Στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης βρίσκονται ακόμα τρία ελληνικά πανεπιστήμια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις 201-250, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 301-500 και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας επίσης στις θέσεις 301-500.

Στην 1η θέση του πίνακα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο ΜΙΤ (ΗΠΑ), ενώ στο top 10 βρίσκεται μόλις ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο αυτό του Cambridge από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο φετινό πίνακα κατάταξης περιλαμβάνονται πανεπιστήμια από 71 χώρες. Από τα πανεπιστήμια που παρουσιάζονται στην εν λόγω κατάταξη 84 είναι από τις ΗΠΑ και 49 από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βαθμολογία κάθε ιδρύματος προκύπτει από πέντε προσεκτικά επιλεγμένους δείκτες, οι οποίοι είναι οι εξής:

(αΦήμη στους Εργοδότες (Employer reputation) - 30%

Το συγκεκριμένο κριτήριο βασίζεται στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από 40.000 εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο καλούνται οι εργοδότες να εντοπίσουν τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται οι πιο ικανότεροι, καινοτόμοι και αποτελεσματικοί πτυχιούχοι που εργάζονται στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τους. Για κάθε ένα ίδρυμα που αξιολογείται, το 50% των ερωτηματολογίων προέρχεται από επιχειρήσεις και εργοδότες της ημεδαπής και το άλλο 50% από εργοδότες και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

(β) Αποτελέσματα από τους Απόφοιτους (Alumni outcomes) - 25%

Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου 40.000 επιτυχημένοι απόφοιτοι  Πανεπιστημίων κατονομάζουν ποια Πανεπιστήμια «παράγουν» σημαντικούς αποφοίτους που με το έργο τους επιδρούν σημαντικά στο χώρο ζωής και δράσης τους.

(γΣυνεργασίες με εργοδότες κατά Τμήμα (Partnerships with Employers per Faculty) - 25%

Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνει δύο μέρη. Πρώτον, χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων Scopus του Elsevier για να διαπιστώσει ποια πανεπιστήμια συνεργάζονται επιτυχώς με εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς  για να παράγουν αξιόπιστη και εφαρμοσμένη έρευνα. Μόνο γνωστές εταιρείες που παράγουν τρία ή περισσότερα πρωτόκολλα συνεργασίας σε μια πενταετία (2013-2017) περιλαμβάνονται στην καταμέτρηση. Η κατάταξη αυτής της χρονιάς αντιστοιχεί σε πανεπιστημιακές συνεργασίες με 2.000 κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες, όπως αυτές αναφέρονται από την Fortune και τη Forbes.

Δεύτερον, θεωρεί τις εταιρικές σχέσεις που σχετίζονται με την τοποθέτηση στο χώρο εργασίας, αποφοίτων ή φοιτητών των Πανεπιστημίων,  οι οποίες αναφέρονται από τα ιδρύματα και επικυρώνονται από την ερευνητική ομάδα QS.

(δΑναλογία Εργοδοτών προς Φοιτητές (Employer/Student Connections) - 10%

Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τον αριθμό των μεμονωμένων εργοδοτών που παρευρίσκονταν ενεργά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, παρέχοντας στους φοιτητές  την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αποκτήσουν πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Η παρουσία των εργοδοτών αυξάνει επίσης τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και ερευνητικές ευκαιρίες. Αυτή η «ενεργός παρουσία» μπορεί να λάβει τη μορφή συμμετοχής σε εκθέσεις για επαγγελματικές εκδηλώσεις, διοργάνωσης εταιρικών παρουσιάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων αυτοπροβολής.

(εΠοσοστό Απασχόλησης Αποφοίτων (Graduate employment rate) - 10%

Αυτός ο δείκτης είναι ο πιο απλός αλλά απαραίτητος για την κατανόηση του βαθμού επιτυχίας των πανεπιστημίων στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Περιλαμβάνει τη μέτρηση του ποσοστού των πτυχιούχων (με εξαίρεση εκείνους που επιλέγουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν ή δεν είναι διαθέσιμοι για εργασία) σε πλήρη ή μερική απασχόληση εντός δώδεκα μηνών από την αποφοίτηση τους.

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/to_ekpa_sta_500_kalytera_panepistimia_ston_kosmo_301_500_schetika_me_tin_apascholisimotita_ton_apof/

https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2020

Ο οργανισμός Quacquarelli Symonds (QS), μεταξύ των άλλων κατατάξεων του, δημοσίευσε στις 19 Σεπτεμβρίου, ειδικό πίνακας κατάταξης πανεπιστημίων με βάση την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και τη φήμη τους στην αγορά εργασίας (QS Graduate Employability Rankings).

Αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο των παγκόσμιων κατατάξεων, σχεδιασμένη στο να παρέχει  στους φοιτητές παγκοσμίως, ένα μοναδικό εργαλείο για να συγκρίνουν τις επιδόσεις των πανεπιστημίων σε σχέση με την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές εύρεσης εργασίας.

Στην τρέχουσα έκδοση, αρχικώς συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 758 Πανεπιστήμια , από τα οποία ύστερα από αξιολόγηση προέκυψε ο πίνακας με τα 501 σημαντικότερα Πανεπιστήμια  παγκοσμίως με βάση την απασχολησιμότητα των αποφοίτων.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έτος 2019-2020 βρέθηκε στις θέσεις 301-500. Στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης βρίσκονται ακόμα τρία ελληνικά πανεπιστήμια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις 201-250, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 301-500 και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας επίσης στις θέσεις 301-500.

Στην 1η θέση του πίνακα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο ΜΙΤ (ΗΠΑ), ενώ στο top 10 βρίσκεται μόλις ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο αυτό του Cambridge από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο φετινό πίνακα κατάταξης περιλαμβάνονται πανεπιστήμια από 71 χώρες. Από τα πανεπιστήμια που παρουσιάζονται στην εν λόγω κατάταξη 84 είναι από τις ΗΠΑ και 49 από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βαθμολογία κάθε ιδρύματος προκύπτει από πέντε προσεκτικά επιλεγμένους δείκτες, οι οποίοι είναι οι εξής:

(αΦήμη στους Εργοδότες (Employer reputation) - 30%

Το συγκεκριμένο κριτήριο βασίζεται στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από 40.000 εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο καλούνται οι εργοδότες να εντοπίσουν τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται οι πιο ικανότεροι, καινοτόμοι και αποτελεσματικοί πτυχιούχοι που εργάζονται στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τους. Για κάθε ένα ίδρυμα που αξιολογείται, το 50% των ερωτηματολογίων προέρχεται από επιχειρήσεις και εργοδότες της ημεδαπής και το άλλο 50% από εργοδότες και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

(β) Αποτελέσματα από τους Απόφοιτους (Alumni outcomes) - 25%

Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου 40.000 επιτυχημένοι απόφοιτοι  Πανεπιστημίων κατονομάζουν ποια Πανεπιστήμια «παράγουν» σημαντικούς αποφοίτους που με το έργο τους επιδρούν σημαντικά στο χώρο ζωής και δράσης τους.

(γΣυνεργασίες με εργοδότες κατά Τμήμα (Partnerships with Employers per Faculty) - 25%

Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνει δύο μέρη. Πρώτον, χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων Scopus του Elsevier για να διαπιστώσει ποια πανεπιστήμια συνεργάζονται επιτυχώς με εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς  για να παράγουν αξιόπιστη και εφαρμοσμένη έρευνα. Μόνο γνωστές εταιρείες που παράγουν τρία ή περισσότερα πρωτόκολλα συνεργασίας σε μια πενταετία (2013-2017) περιλαμβάνονται στην καταμέτρηση. Η κατάταξη αυτής της χρονιάς αντιστοιχεί σε πανεπιστημιακές συνεργασίες με 2.000 κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες, όπως αυτές αναφέρονται από την Fortune και τη Forbes.

Δεύτερον, θεωρεί τις εταιρικές σχέσεις που σχετίζονται με την τοποθέτηση στο χώρο εργασίας, αποφοίτων ή φοιτητών των Πανεπιστημίων,  οι οποίες αναφέρονται από τα ιδρύματα και επικυρώνονται από την ερευνητική ομάδα QS.

(δΑναλογία Εργοδοτών προς Φοιτητές (Employer/Student Connections) - 10%

Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τον αριθμό των μεμονωμένων εργοδοτών που παρευρίσκονταν ενεργά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, παρέχοντας στους φοιτητές  την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αποκτήσουν πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Η παρουσία των εργοδοτών αυξάνει επίσης τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και ερευνητικές ευκαιρίες. Αυτή η «ενεργός παρουσία» μπορεί να λάβει τη μορφή συμμετοχής σε εκθέσεις για επαγγελματικές εκδηλώσεις, διοργάνωσης εταιρικών παρουσιάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων αυτοπροβολής.

(εΠοσοστό Απασχόλησης Αποφοίτων (Graduate employment rate) - 10%

Αυτός ο δείκτης είναι ο πιο απλός αλλά απαραίτητος για την κατανόηση του βαθμού επιτυχίας των πανεπιστημίων στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Περιλαμβάνει τη μέτρηση του ποσοστού των πτυχιούχων (με εξαίρεση εκείνους που επιλέγουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν ή δεν είναι διαθέσιμοι για εργασία) σε πλήρη ή μερική απασχόληση εντός δώδεκα μηνών από την αποφοίτηση τους.

Σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ στην «Κατάταξη της Σαγκάης»
Γενικό

Academic Ranking of World Universities 2019

Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (ARWU), γνωστή και ως «Κατάταξη της Σαγκάης»

http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html

 

Ανακοινώθηκε από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό ShanghaiRanking Consultancy, η Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (Academic Ranking of World Universities - ARWU), γνωστή και ως «Κατάταξη της Σαγκάης». Η εν λόγω κατάταξη θεωρείται ως μία από τις τρεις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις. Μεθοδολογικά αξιολογείται κάθε Πανεπιστήμιο που διαθέτει αποφοίτους και καθηγητές βραβευμένους με Νόμπελ ή άλλα σημαντικά βραβεία, ερευνητές των οποίων τα άρθρα έχουν υψηλή επιστημονική απήχηση και επίδραση, και άρθρα και δημοσιεύσεις  στα σημαντικά περιοδικά Nature και Science. Επιπλέον, στον πίνακα βρίσκονται Πανεπιστήμια με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων που έχουν συμπεριληφθεί στη βάση  Science-Citation Index-Expanded (SCIE) και στη βάση Social Science Index Citation Index (SSCI).

Από το 2003 που ξεκίνησε η δημοσίευση της κατάταξης  περισσότερα από 1800 πανεπιστήμια αξιολογούνται  κατατάσσονται και από αυτά δημιουργείται ο πίνακας με τα καλύτερα 500. Από την κατάταξη του 2019, δημοσιεύεται πίνακας με τα 1000 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως.

 

Με βάση τα αποτελέσματα της Κατάταξης, επτά ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται μεταξύ των 1000 καλύτερων του κόσμου. Κορυφαίο Ελληνικό Πανεπιστήμιο αναδεικνύεται για άλλη μια χρονιά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (θέσεις 301-400). Ακολουθεί στις θέσεις 401-500 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Στις θέσεις 501 έως 1000 βρίσκονται πέντε Ελληνικά Πανεπιστήμια και πιο συγκεκριμένα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις 601-700, το Πανεπιστήμιο Κρήτηςστις θέσεις 701-800, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  στις θέσεις 801-900,   και τα  Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας  στις θέσεις 901-1000 (Βλέπε Πίνακα 1).

Τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση έξι (6) δείκτες ακαδημαϊκής και ερευνητικής επίδοσης. Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

1. Δείκτης ALUMNI: Ο αριθμός αποφοίτων που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 10%,

2. Δείκτης AWARD: Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 20%,

3. Δείκτης HiCi: Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που συμπεριλαμβάνονται σε λίστες ερευνητών με πολύ μεγάλο αριθμό ετερο-αναφορών με βάρος 20%,

4. Δείκτης Ν&S: Ο αριθμός δημοσιεύσεων στα περιοδικά Nature και Science  από το  2014 έως το 2018 με βάρος 20%,

5. Δείκτης PUB: Ο αριθμός δημοσιεύσεων που συμπεριλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων Science Citation Index and Social Sciences Citation Index με βάρος 20%,

6. Δείκτης PCP: Η Κανονικοποιημένη κατά κεφαλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των παραπάνω δεικτών διά του αριθμού των μελών ΔΕΠ, με βάρος 10%.

Μία ακόμα σημαντική διάκριση που προκύπτει από την ανάλυση είναι ότι το ΕΚΠΑ είναι πρώτο μεταξύ των 28 Βαλκανικών Πανεπιστημίων που βρίσκονται στην Κατάταξη της ARWU.

 

 

Πίνακας 1: Παγκόσμια  Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων και  Επιμέρους Δείκτες στον πίνακα ARWU για το 2019 (Shanghai Ranking)

Πανεπιστήμιο

Θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη 2019

Θέση στην Ελλάδα

2019

Alumni

AWARD

HiCi

N&S

PUB

PCP

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

301-400

 

1η

0,0

0,0

10,4

5,5

38,0

19,3

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

401-500

 

2η

0,0

0,0

7,3

2,9

34,6

17,2

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

601-700

 

3η

0,0

0,0

10,4

1,5

27,0

14,0

Πανεπιστήμιο Κρήτης

701-800

 

4η

0,0

0,0

0,0

8,8

21,9

11,4

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

801-900

5η

0,0

0,0

7,3

2,1

21,0

10,8

Πανεπιστήμιο Πατρών

901-1000

 

6η -7η

0,0

0,0

0,0

2,1

23,5

11,4

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

901-1000

 

6η -7η

0,0

0,0

7,3

1,5

18,5

9,6

Πηγή: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html

 

 

Πίνακας 2: Η επίδοση του ΕΚΠΑ στους Επιμέρους Δείκτες της Κατάταξης  ARWU την περίοδο 2016-2019

A/A

Δείκτης

Περιγραφή Δείκτη

2019

2018

2017

2016

1.

Alumni

Ο αριθμός αποφοίτων που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 10%.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Award

Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που έχουν λάβει βραβεία (Nobel, Field κ.α) με βάρος 20%

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

HiCi

Ο αριθμός μελών ΔΕΠ που συμπεριλαμβάνονται σε λίστες ερευνητών με πολύ μεγάλο

αριθμό ετερο-αναφορών με βάρος 20%.

10,4

13,5

15,4

14,5

4.

N & S

Ο αριθμός δημοσιεύσεων στα περιοδικά Nature και Science με βάρος 20%.

5,5

5,1

4,9

5,4

5.

PUB

Ο αριθμός δημοσιεύσεων που συμπεριλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων Science

Citation Index and Social Sciences Citation Index με βάρος 20%.

38,0

38,3

37

37,4

6.

PCP

Η Κανονικοποιημένη κατά κεφαλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το

σταθμισμένο άθροισμα των παραπάνω δεικτών διά του αριθμού των μελών ΔΕΠ, με

βάρος 10%.

19,3

20

20,1

20

Πηγή: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html

 

 

Στην κατάταξη του 2019 συμπεριλαμβάνονται Πανεπιστήμια από 64 χώρες. Η πρώτη δεκάδα των κορυφαίων πανεπιστημίων είναι ακριβώς ίδια με την περσινή. Πρώτο βρίσκεται το Χάρβαρντ, για 17η συνεχόμενη χρονιά, και ακολουθεί το Στάνφορντ. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ –το πρώτο μη αμερικανικό, ενώ ακολουθεί το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Πρίνστον, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Κολούμπια, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας και το Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Το πρώτο Ευρωπαϊκό  και μη βρετανικό πανεπιστήμιο της πρώτης εικοσάδας είναι το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης, στη 19η θέση και ακολουθεί το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στην 26η θέση. Τα Πανεπιστήμια του Τόκιο (25η θέση παγκοσμίως) και του Κιότο (32η θέση), ηγούνται των Πανεπιστημίων της Ασίας. Από την Ωκεανία το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης βρίσκεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (41η θέση παγκοσμίως). Από την Αφρικανική Ήπειρο την καλύτερη θέση λαμβάνει το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής (θέση 201-300 παγκοσμίως).

Τα Πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στη φετινή κατάταξη, με 8 πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 10, 45 Πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 100, 137 Πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων 500 και 206 Πανεπιστήμια  μεταξύ των κορυφαίων 1000. Η Κίνα διαθέτει 154 πανεπιστήμια που κατατάσσονται στα Top 1000,  66 Πανεπιστήμια στα Top 500, και 4 στα κορυφαία 100. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 61 Πανεπιστήμια στα Top 1000 πανεπιστήμια,  με 36 από αυτά στα Top 500,  8 στα Top 100 και 2 Πανεπιστήμια στα 10 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως.

 

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ


 

 

ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ CWUR
Γενικό

 

Το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων - Center for World University Rankings (CWUR) δημοσίευσε για το έτος 2019-2020 την κατάταξη των 2.000 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα οκτώ χρόνια που δημοσιεύεται η κατάταξη, είναι η πρώτη φορά που περιλαμβάνει 2.000 Πανεπιστήμια αντί των καλύτερων 1.000 που περιελάμβανε μέχρι το 2018. Η φετινή κατάταξη επιφύλαξε άλλη μια σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο καταλαμβάνει τη 297η θέση ανάμεσα στα 2.000 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την 1η θέση στα Βαλκάνια , και την 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των δεκατεσσάρων ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη (βλέπε πίνακα 1).

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα με 358 πανεπιστήμια και 8 εξ αυτών στο top 10 των Ιδρυμάτων. Ακολουθεί η Κίνα με 349 , η Ιαπωνία με 130, , η Γαλλία με 95 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 94 Πανεπιστήμια στο top2000.

Το CWUR είναι ένας κορυφαίος οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις, δημόσιους οργανισμούς και πανεπιστήμια για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Δημοσιεύει αξιόλογες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, γνωστές για την αντικειμενικότητα, την διαφάνεια και την συνέπεια τους, τις οποίες εμπιστεύονται φοιτητές, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις πανεπιστημίων και κυβερνητικοί αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο.

Η εν λόγω παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων της CWUR είναι ίσως η μοναδική που αποτιμά την ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών, το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους, χωρίς να στηρίζεται σε έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και υποβολές στοιχείων από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Ορισμένα δεδομένα που συνηγορούν στην αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της εν λόγω κατάταξης είναι τα εξής:

(α) Ορισμένοι πίνακες κατάταξης όπως η ARWU (Πίνακας της Σανγκάης) επικεντρώνονται σε ιδρύματα των οποίων φοιτητές ή απόφοιτοι έχουν κερδίσει το βραβείο Νόμπελ και άλλα βραβεία σε συγκεκριμένα πεδία , αλλά αγνοούν άλλα σημαντικά βραβεία, μετάλλια και προσωπικές τιμές. Ο πίνακας της CWUR περιλαμβάνει μια ολόκληρη λίστα βραβείων και τιμών η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής βραβεία που λαμβάνονται υπόψη από την CWUR: Abel Prize, Balzan Prize, Berggruen Prize, Breakthrough Prize, Charles Stark Draper Prize, Crafoord Prize, Dan David Prize, Fields Medal, Gruber Prize, Holberg International Memorial Prize, Japan Prize, Johan Skytte Prize, Kavli Prize,Kluge Prize, Kyoto Prize, Millennium Technology Prize, Praemium Imperiale, Pritzker Prize, Queen Elizabeth Prize for Engineering, Shaw Prize, Schock Prize, Stockholm Prize in Criminology, Templeton Prize, Turing Award, Vautrin Lud Prize, Vetlesen Prize, Wolf Prize, and World Food Prize.

(β) Ορισμένοι πίνακες κατάταξης όπως αυτός της QS βασίζουν το 50% της αξιολόγησης τους σε «έρευνες φήμης» οι οποίες στηρίζονται σε ερωτηματολόγια, όπου είναι φυσικό να ευνοούνται μεγάλα ιστορικά Πανεπιστήμια τα οποία διαφημίζονται συνεχώς. Αντίστοιχο ζήτημα φαίνεται και στον πίνακα Times Higher Education, όπου πάνω από το 1/3 της αξιολόγησης βασίζεται σε αντίστοιχες έρευνες.

(γ) Σε ορισμένους πίνακες κατάταξης δεν λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιεύσεις του τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών.

Η μεθοδολογία της CWUR έχει ενισχυθεί για την έκδοση 2019/20 της κατάταξης, με την «έρευνα» και το «περιβάλλον μάθησης» να συμμετέχουν ισότιμα στη βαθμολογία .

Πιο συγκεκριμένα η CWUR χρησιμοποιεί τους κάτωθι επτά δείκτες για την κατάταξη των κορυφαίων 2.000 πανεπιστημίων του κόσμου:

1) Η ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία μετριέται από τον αριθμό των αποφοίτων οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%].

2) Η απασχόληση των αποφοίτων (Alumni Employment), η οποία μετριέται από το συνολικό αριθμό των αποφοίτων που κατέχουν θέση CEO στις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%].

3) Η Ποιότητα της Σχολής (Quality of Faculty), η οποία μετριέται από τον αριθμό των καθηγητών και ερευνητών οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, έπαθλα, και μετάλλια [10%].

4) Το ερευνητικό προϊόν , το οποίο αποτυπώνει το συνολικό αριθμό των ερευνητικών άρθρων [10%].

5) Η Ποιότητα των Δημοσιεύσεων, η οποία μετριέται από τον αριθμό των ερευνητικών άρθρων που βρίσκονται σε περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας [10%].

6) Η επιρροή, μετρούμενη από τον αριθμό των ερευνητικών εργασιών που εμφανίζονται σε υψηλής επίδρασης περιοδικά [10%].

7) Ετεροαναφορές, που υπολογίζονται από τον αριθμό των υψηλής επίδρασης ερευνητικών άρθρων [10%].

Πίνακας 1.: Θέση και Επίδοση των δεκατεσσάρων (14) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκοντai στον πίνακα των 2.000 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Center for World University Rankings (2019)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΘΕΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Επίδοση

297

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1

76.8

417

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

75.1

555

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

3

73.6

613

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

4

73.1

628

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5

72.9

750

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

6

72

1057

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7

69.9

1281

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

8

68.8

1363

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

9

68.4

1402

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10

68.2

1426

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

11

68.1

1649

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

12

67.1

1971

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

13

65,9

1985

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

14

65,9

Πηγή:Κατάταξης Center for World University Rankings

https://cwur.org/2019-2020.php

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/nea_diakrisi_toy_ekpa_stin_pagkosmia_katataxi_toy_center_for_world_university_rankings_cwur/

 

 

ΣΤΑ 250 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟ ΕΚΠΑ (WEBOMETRICS)
Γενικό

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου 2019, η νέα παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «WebometricsRankingofWorldUniversities» για το 2ο εξάμηνο του 2019.  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνπαραμένει μεταξύ των καλύτερων 250 Πανεπιστημίων της εν λόγω κατάταξης. Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΠΑ βρίσκεται στη θέση 219 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 70η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 5832 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 293, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 382, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 540 και το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 564. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε πίνακα 1).

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερα επιμέρους κριτήρια τα οποία είναι τα εξής:

1.       Παρουσία (PresenceRank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

2.       Απήχηση – Ορατότητα (ImpactRank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

3.      Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (OpennessRank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Στην κατάταξη του Ιουλίου 2019 υπάρχει σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδοχές της κατάταξης: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 100 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των πέντε πρώτων προφίλ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.

4.      Αριστεία (ExcellenceRank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2013-2017 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.


https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/sta_250_kalytera_panepistimia_pagkosmios_to_ekpa_symfona_me_tin_katataxi_webometrics_ranking_of_w/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
Γενικό

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του,  δημιούργησε 7 νέα Τμήματα σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα. Κανένα από τα Τμήματα αυτά δεν αποτελεί συνέχεια Τμημάτων που λειτουργούσαν σε ΤΕΙ, ενώ έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοί) για την ανάπτυξη τους στο πλαίσιο της ποιότητας σπουδών που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Νέα Τμήματα

Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

 • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

(Το 2020 προβλέπεται η λειτουργία 2 ακόμα Τμημάτων της Σχολής, συγκεκριμένα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού και του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας).

Πληροφορίες για τα νέα Τμήματα που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 βρίσκονται στις ιστοσελίδες τους, στην αντίστοιχη Σχολή στον σύνδεσμο: https://www.uoa.gr/scholes_kai_tmimata/

Visit.uoa.gr (Επισκέψεις Ξεναγήσεις)
Γενικό

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει το «σπίτι» του στο ευρύτερο κοινό και σας καλεί να γνωρίσετε από κοντά τα Προπύλαια, έναν από τους πιο εμβληματικούς τόπους μνήμης της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Μέρος της Αθηναϊκής Τριλογίας, του πιο γνωστού και σημαντικού συμπλέγματος νεοκλασικών κτηρίων στο κέντρο της πόλης, το κτήριο των Προπυλαίων θεμελιώθηκε το 1839, σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα Hans Christian Hansen.

 

http://visit.uoa.gr/ 

Σημαντικές Διακρίσεις για το ΕΚΠΑ
Γενικό

Σημαντικές διακρίσεις για τα Τμήματα του ΕΚΠΑ αλλά και για το Διδακτικό Προσωπικό

Αναλυτικά όλες οι διακρίσεις βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/anakoinoseis/diakriseis/ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Γενικό

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΛΛΗΝΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

 

Ημερίδα Πρυτάνεων Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίων με θέμα "Ελληνο-Κινεζική Συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Αφίσα

 

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/anakoinoseis/simantika_gegonota/ 

Καποδιστριακός Δρόμος 2019: Κυριακή 12 Μαϊου
Γενικό

Καποδιστριακός Δρόμος 2019: Κυριακή 12 Μαϊου

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού προκηρύσσει τον 3Ο Αγώνα Δρόμου 10 km, καθώς και τον περιπατητικό δρόμο 4 km, εκτός σταδίου με την ονομασία:

«3ος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2019»

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακή 12 Μαΐου 2019


2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πανεπιστημιούπολη ΕΚΠΑ

Εκκίνηση 10 km: Ώρα 10:00 στην αρχή του δρόμου που οδηγεί στο κλειστό γυμναστήριο της Πανεπιστημιούπολης, πίσω από τη φοιτητική εστία της Πανεπιστημιούπολης του ΕΚΠΑ, είσοδος από οδό Ούλωφ Πάλμε.

Διαδρομή: 10 km εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Τερματισμός: Στο ίδιο σημείο με την εκκίνηση.

Εκκίνηση 4 km Περιπατητικού Δρόμου: Ώρα 10:10 στην αρχή του δρόμου που οδηγεί στο κλειστό γυμναστήριο της Πανεπιστημιούπολης, πίσω από τη φοιτητική εστία της Πανεπιστημιούπολης του ΕΚΠΑ, είσοδος από οδό Ούλωφ Πάλμε.

Διαδρομή: 4 km εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Τερματισμός: Στο ίδιο σημείο με την εκκίνηση.

Για τα ανωτέρω τίθεται χρονικό όριο τερματισμού 1ώρα και 30 λεπτά για τον αγώνα των 10 km και 1 ώρα για το περιπατητικό βάδην των 4 km. Μετά από αυτό το χρονικό όριο οι αθλητές συνεχίζουν την προσπάθεια με δική τους ευθύνη.

3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζητήματα που αφορούν στην υγεία των συμμετεχόντων και οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού, ιατρικού ελέγχου. 

4. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ- ΑΠΟΝΟΜΕΣ:

10 km: Νικητές στα 10 km ανακηρύσσονται οι τρεις (3) πρώτοι αθλητές, άνδρες/γυναίκες, της Γενικής Κατάταξης.

-Στους πρώτους νικητές/τριες θα απονεμηθούν κύπελλα και ανά κατηγορία: 19-39, 40-49, 50-59 και  60+

- Στους πρώτους, δεύτερους και τρίτους νικητές/τριες θα απονεμηθούν επίσης μετάλλια.

- Σε όλους τους αθλητές που θα τερματίσουν, θα δοθεί μετάλλιο του αγώνα.

Περιπατητικός Δρόμος 4 km:

-Σε όλους τους συμμετέχοντες  που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους αγώνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή δρομείς που γυμνάζονται συστηματικά αλλά και αθλούμενοι δρομείς με χαμηλότερη εβδομαδιαία φυσική δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ηλικία ίση ή μεγαλύτερη των 18 ετών (γεννημένοι το 2000 ή νωρίτερα).

Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεισφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας ή εναλλακτικά αντίτιμο 5 ευρώ που θα διατεθούν στον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού « Η Κιβωτός του Κόσμου».

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής.

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής που θα τηρηθεί αυστηρά για τον καλύτερο προγραμματισμό του αγώνα λήγει στις 9 Μαΐου 2019.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι να συμπληρωθούν 600 εγγραφές (Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας).

* Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα διεξαχθεί το kids athletics (δραστηριότητα για παιδιά μέχρι 10 ετών) όπου θα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 5 ετών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: Για την παραλαβή των αριθμών θα λειτουργήσει η γραμματεία των αγώνων την Κυριακή 12 Μαΐου από ώρα 8.00 έως 9.30.

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

 • Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
 • Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από και τους Τεχνικούς υπευθύνους των αγώνων και τον Αλυτάρχη των αγώνων.
 • Η χρονομέτρηση των αγώνων θα γίνει ηλεκτρονικά.
 • Η διαδρομή είναι κυκλική, με αφετηρία και τερματισμό στην Πανεπιστημιούπολη.
 • Την ιατρική κάλυψη του αγώνα θα αναλάβει η Ιατρική Υπηρεσία της Πανεπιστημιούπολης καθώς και ομάδα εθελοντών ιατρών του Πανεπιστημίου.
 • Στη διαδρομή των 10 km θα υπάρχει σταθμός τροφοδοσίας των αθλητών στο 5ο km.
 • Για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα θα χρησιμοποιηθούν επίσης εθελοντές, τόσο στον σταθμό τροφοδοσίας όσο και στην εκκίνηση/τερματισμό.

http://www.phed.uoa.gr/proboli-ekdilwshs/kapodistriakos-dromos-2019-kyriaki-12-maioy.html

 

Επετειακός Τόμος αφιερωμένος στα 180 Χρόνια Ιστορίας και Προσφοράς του ΕΚΠΑ
Γενικό

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 180 ΧΡΟΝΩΝ

Στο προλογικό αυτό σημείωμα δεν φιλοδοξώ να ευχαριστήσω ονομαστικά όλους τους συντελεστές αυτής της έκδοσης, ωστόσο δεν μπορώ  να μην αναφερθώ στη σημαντική συμβολή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Βαγγέλη Καραμανωλάκη και του Ιστορικού Αρχείου, της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων, του Ε.Λ.Κ.Ε., του Γραφείου Τύπου και της ΜΟ.ΔΙ.Π.  για τη συλλογή, επεξεργασία του υλικού και τη σύνταξη των κειμένων καθώς και του Τμήματος Τυπογραφείου για την γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση του τόμου.

Πέραν αυτού θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τόσο τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής  του εορτασμού των 180 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς του Πανεπιστημίου μας όσο και τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας, τα στελέχη της  οποίας επιφορτίστηκαν με το βάρος της διοργάνωσης όλων των εκδηλώσεων και δράσεων, οι οποίες απετέλεσαν τη βάση για τον επετειακό αυτό τόμο.

 

Παρατίθεται σύνδεσμος για τον Επετειακό Τόμο αφιερωμένο στα 180 Χρόνια Ιστορίας και Προσφοράς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/ekdoseis/180_epetiakostomos.pdf

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως
Γενικό

Το ΕΚΠΑ μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επίδραση και στα 100 σημαντικότερα Πανεπιστήμια στον αγώνα για την μείωση των ανισοτήτων στην Εκπαίδευση

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/to_ekpa_metaxy_ton_300_panepistimion_pagkosmios_symfona_me_to_times_higher_education_impact_ranking/

 

Το ΕΚΠΑ μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επίδραση και στα 100 σημαντικότερα Πανεπιστήμια στον αγώνα για την μείωση των ανισοτήτων στην Εκπαίδευση

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019

Πριν από μερικές ώρες ο έγκριτος φορέας Times Higher Education του Elsevierδημοσίευσεγια πρώτη φοράμια διαφορετική αλλά και πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή  αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους - δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη συνολική του επίδοση κατατάσσεται στις θέσεις 201-300μεταξύ των μόλις 450 Πανεπιστημίων από 76 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση της κατάταξης.

Όπως καταγράφεται στην ενημερωτική επιστολή της TIMES HIGHER EDUCATION προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, «.. η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας.

Οι στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), που έχει διατυπώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι συνολικά δεκαπέντε (15) και μπορείτε να τους μελετήσετε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Στην πρώτη αυτή κατάταξη η TIMES HIGHER EDUCATION περιέλαβε και αποτίμησε τους έντεκα από τους δεκαπέντε δείκτες και πιο συγκεκριμένα τους εξής:

SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία

SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση

SDG5: Ισότητα των φύλων

SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

SDG9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων

SDG11: Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες

SDG12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

SDG13: Δράση για το Κλίμα

SDG16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυρά Ιδρύματα

SDG17: Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπως φαίνεται στον πίνακα 1, αξιολογήθηκε κατόπιν δήλωσης του, σε πέντε από τους έντεκα στόχους, και η βαθμολογία που έλαβε του έδωσε μια θέση μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων με τη σημαντικότερη θετική οικονομική και κοινωνική επίδραση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους έντεκα στόχους, με υποχρεωτικό στόχο τον SDG17 -Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων.

Στη συγκεκριμένη κατάταξη έχουν συμπεριληφθεί άλλα δύο Ελληνικά Πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 201-300 και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στη θέση 301+.

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της δικής του δουλειάς.

Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες έρευνας και στη μέτρηση ετεροαναφορών. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι το Πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει ορθές και αποτελεσματικές πολιτικές που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με συνεχή προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυση της θέσης της γυναίκας, βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας, παροχή ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και σε όλο τον πληθυσμό.

 

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ

Α/Α

SDGS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Σύνολο Παν/μίων

1.

SDG3: ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

201-300

420

2.

SDG4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ.

101-200

450

3.

SDG5: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

101-200

300

4.

SDG10: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

= 100

275

5.

SDG17: ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

301+

450

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Γενικό

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 το Μουσείο Ζωολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα είναι ανοιχτό από τις 10:00 μέχρι τις 14:00. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά την ποικιλία των ζωικών οργανισμών είτε της Ελλάδας είτε του Κόσμου, να θαυμάσουν την ποικιλότητα των μορφών και των χρωμάτων να συζητήσουν με το επιστημονικό προσωπικό για τις συνήθειες των ζώων, για μύθους προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις που συνδέονται με το ζωικό βασίλειο, για τον πλούτο και τη σημασία της Ελληνικής Πανίδας και τέλος για τη σημασία της διατήρησης της «Άγριας» Ζωής.

 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή QR reader από το κινητό τους μπορούν να ακούσουν ζωντανά τις φωνές των ζώων ή να δουν στιγμιότυπα από τη ζωή τους.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:

Η πρόσβαση γίνεται με το Λεωφορείο 608 (Γαλάτσι-Νεκροταφείο Ζωγράφου),

500 μέτρα περίπου από το Τέρμα (Νεκροταφείο Ζωγράφου)

εντός της Πανεπιστημιούπολης.
Η πρόσβαση με ΙΧ γίνεται από την Κεντρική Είσοδο της Πανεπιστημιούπολης (Ούλωφ
Πάλμε).

 

Επικοινωνία - Πληροφορίες:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ζωολογικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας,

Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα - Τηλέφωνο: 210 727 4609, 210 727 4376 - Fax: 210 7274619

E-mail: zoolmuse[at]biol.uoa[dot]gr


https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/to_moyseio_zoologias_toy_ekpa_anoichto_tin_kyriaki_31_martioy/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ WEBOMETRICS)
Γενικό

Σημαντική βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη Πανεπιστημίων του γνωστού συστήματος της WEBOMETRICS

(http://www.webometrics.info/en/world)

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 η νέα παγκόσμια συνολική κατάταξη τεσσάρων κριτηρίων του Webometrics Ranking of World Universities για το 1ο εξάμηνο του 2019 (http://www.webometrics.info/en/world).

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 217 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 71η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 5896 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Μάλιστα θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία έχοντας ανέβει 84 θέσεις στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 256, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 354, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 530 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 555. Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές μέρες περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  (βλέπε πίνακα 1)

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες:

 1. Παρουσία (Presence Rank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
 2. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
 3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
 4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2019 (α΄ εξάμηνο)

RANKING

WORLD RANK

UNIVERSITY

PRESENCE RANK*

IMPACT RANK*

OPENNESS RANK*

Excellence Rank*

1

217

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

585

362

26

217

2

256

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

21

314

518

305

3

354

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

513

389

82

463

4

530

UNIVERSITY OF PATRAS (INCL UNIVERSITY OF WESTERN GREECE)

420

619

617

629

5

555

UNIVERSITY OF IOANNINA

1608

622

677

624

6

636

UNIVERSITY OF CRETE

950

972

579

648

7

1007

UNIVERSITY OF THESSALY

1171

1888

944

938

8

1103

UNIVERSITY OF THE AEGEAN

1302

1523

1293

1198

9

1103

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

983

1982

1321

1012

10

1238

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

1997

1440

1110

1511

11

1319

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

1933

2343

938

1327

12

1405

UNIVERSITY OF PIRAEUS

1907

1913

1218

1616

13

1429

UNIVERSITY OF MACEDONIA

1778

1138

1771

2038

14

1665

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

3676

3691

1243

1423

15

1695

IONIAN UNIVERSITY

3090

625

2586

3089

16

1726

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

2585

2584

2091

1799

17

1803

HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS

5631

4181

829

1576

18

1927

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE

1802

4023

1422

1847

19

2082

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

3024

3343

2038

2197

20

2108

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF ATHENS

2130

3063

2226

2362

21

2169

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

3077

4397

2470

1951

22

2293

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF THESSALONIKI

3551

3469

2413

2431

23

2577

PANTEION UNIVERSITY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES

2604

3253

2536

3089

24

2964

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LARISSA

3431

3732

2502

3641

25

3137

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PIRAEUS

3187

4339

3495

3641

26

3370

ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY

20123

9833

2363

2511

27

3759

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LAMIA

8798

9047

4054

3264

28

3983

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN MACEDONIA (TEI KOZANI)

3344

10750

4269

3321

29

4267

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN GREECE

1734

11156

3712

3846

30

4502

AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS

1548

2012

4611

6017

31

4650

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION

6882

2514

2986

6017

32

5035

AMERICAN COLLEGE OF GREECE

6989

3673

3043

6017

33

5457

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF EPIRUS

3232

5540

2794

6017

34

5774

HELLENIC NAVAL ACADEMY

17919

13919

5270

4315

35

5842

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

3841

6177

3753

6017

36

6124

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF KAVALA

5957

7096

3444

6017

37

6639

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA (TEI SERRES)

3785

8650

4141

6017

38

6708

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PATRAS

6753

8809

3588

6017

39

6767

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE IONIAN ISLANDS

5717

8607

4327

6017

40

7161

AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI

7440

8643

5716

6017

41

7759

(3) CITY COLLEGE INTERNATIONAL FACULTY UNIVERSITY OF SHEFFIELD

7069

9584

6163

6017

42

8152

AMERICAN FARM SCHOOL THESSALONIKI

9937

9480

7155

6017

43

8453

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CHALKIDA

11445

9681

7524

6017

44

8769

ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS

5135

6355

11300

6017

45

9273

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF STEREA ELLADA

6702

14016

3253

6017

46

10215

NEW YORK COLLEGE

9403

10157

10035

6017

47

10965

METROPOLITAN COLLEGE

10594

12217

8750

6017

48

11611

HELLENIC ARMY ACADEMY

15447

14594

11470

5048

49

12022

MEDITERRANEAN COLLEGE

13223

9413

11470

6017

50

13323

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF PELOPONNESE

6212

17895

6221

6017

51

13469

INDEPENDENT SCIENCE & TECHNOLOGY STUDIES

20522

13607

9998

6017

52

13506

BCA BUSINESS STUDIES

15654

12727

10852

6017

53

13638

AKTO ART & DESIGN

10300

11671

11470

6017

54

14120

COLLEGE YEAR IN ATHENS

18947

11691

11470

6017

55

14933

SWISS BUSINESS SCHOOL FOR INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT EDUCATION (ALPINE CENTER)

20718

12635

11470

6017

56

14995

HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER

17511

13009

11470

6017

57

16152

CITY UNITY COLLEGE

17919

14470

11470

6017

58

16884

HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

21229

15095

11470

6017

59

17101

VAKALO ART & DESIGN COLLEGE

14360

16008

11470

6017

60

17579

AEGEAN OMIROS COLLEGE

21620

15930

11470

6017

61

17775

(3) NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS MEDICAL SCHOOL

16523

18790

10607

6017

62

18022

ICBS BUSINESS SCHOOL

17311

16887

11470

6017

63

18700

STATE CONSERVATORY OF THESSALONIKI

16429

17786

11470

6017

64

19393

DEI COLLEGE

20840

18266

11470

6017

65

19901

BRITISH HELLENIC COLLEGE

16326

19283

11470

6017

66

20153

AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES

23388

18912

11470

6017

67

20622

INSTITUTION D΄ETUDES FRANCOPHONES

20060

19889

11470

6017

68

21827

CONSERVATOIRE OF NORTHERN GREECE

23684

20933

11470

6017

69

22214

AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS

27129

20648

11470

6017

70

22592

ATHINAIKI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA RENE DESCARTES COLLEGE CNAM

19072

22335

11470

6017

71

22870

GREEK BIBLE COLLEGE

21335

22444

11470

6017

72

24197

ATTICO COLLEGE

27291

23051

11470

6017

73

24636

MBS COLLEGE COLLEGE OF CRETE HERAKLION

23845

24290

11470

6017

74

24952

COLLEGE OF PROFESSIONAL JOURNALISM

27606

23533

11470

6017

75

25382

EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES CORFU

17466

25627

11470

6017

76

25932

ATHENIAN COLLEGE

28055

24383

11470

6017

Πηγή: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/simantiki_beltiosi_tis_thesis_toy_ekpa_stin_diethni_kai_eyropaiki_katataxi_panepistimion_toy_gnostoy_s/

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Γενικό

Τα νέα ημερολόγια για το 2019, με το έμβλημα του ΕΚΠΑ, διατίθενται τόσο από το ηλεκτρονικό πωλητήριο των αναμνηστικών ειδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και από τα σημεία πώλησης-έκθεσης.

Διατίθενται τα εξής ημερολόγια:

 

 • ημερήσιο ημερολόγιο (17εκ. x 24εκ.)
 • εξώφυλλο με δερματίνη πολυτελείας, με εκτυπωμένο το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασημοτυπία
 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης
 • χρήσιμα τηλέφωνα ΕΚΠΑ
 • χρώμα: Μπλε
 • ημερήσιο ημερολόγιο (17εκ. x 24εκ.)

 • εξώφυλλο με δερματίνη πολυτελείας, με εκτυπωμένο το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασημοτυπία

 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης

 • χρήσιμα τηλέφωνα ΕΚΠΑ

 • χρώμα: Μπορντό

 • ημερήσιο ημερολόγιο (14εκ. x 21εκ.)

 • εξώφυλλο: Προπύλαια

 • μηνιαίο ευρετήριο

 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης

 • ημερήσιο ημερολόγιο (14εκ. x 21εκ.)

 • εξώφυλλο: Παλαιό Πανεπιστήμιο

 • μηνιαίο ευρετήριο

 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης

Υπενθυμίζουμε ότι τα αναμνηστικά είδη διατίθενται στα παρακάτω σημεία:

 • Εκθετήριο στην είσοδο του Κεντρικού Κτηρίου του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30), τηλ. 210 3689696.
 • Γραφεία της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ακαδημίας 52, 5ος όροφος, 106 79 Αθήνα, τηλ. 210 3688189-94.
 • Πολιτιστικό Κέντρο - Εντευκτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ», Ακαδημίας 48 και Σίνα, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210 3688711.
 • Μουσείο Ιστορίας, Θόλου 5, Πλάκα, 105 56 Αθήνα, τηλ.: 210 3689500-10.
 • Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, κτήριο 13 (κτήριο Διοίκησης), 1ος όροφος, τηλ. 210 7462006.
 • Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, Σόλωνος 104, Αθήνα, τηλ. 210 3688066 - 210 3688049.
 • Νοσοκομείο Αρεταίειο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Αθήνα 115 28, τηλ. 210 728 6000.
 • Νοσοκομείο Αττικό, κτήριο "ΑΚΙΣΑ", Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα,τηλ. 210 7462910.
 • Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 7,  2ος όροφος T.K. 106 79, Αθήνα, τηλ. 210 3688270, 210 3688232.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό πωλητήριο των αναμνηστικών ειδών και επιλέξτε τα αναμνηστικά που σας ενδιαφέρουν.

Ο κατάλογος των αναμνηστικών ειδών εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS
Γενικό

Στην 26η Θέση Παγκοσμίως το ΕΚΠΑ και στην 6η θέση στην Ευρώπη  στον πίνακα “Top Universities by Google Scholar Citations” της Webometrics

http://www.webometrics.info/en/transparent

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 26η θέση  παγκοσμίως με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Google Scholar Citations» της Webometrics, η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές του Ιανουαρίου 2019.  Ο συγκεκριμένος  πίνακας κατάταξης, ο οποίος περιλαμβάνει 10.500 Πανεπιστήμια, συντάσσεται  με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations)  του ερευνητικού έργου των Ιδρυμάτων.  Ο εντοπισμός  των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar.

Το ΕΚΠΑ με 844.945 ετεροαναφορές, ανέβηκε δώδεκα (12) θέσεις από την προηγούμενη κατάταξη του Ιουλίου του 2018, αγγίζοντας για πρώτη φορά το top 20 των καλύτερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η θέση αυτή είναι η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό Πανεπιστήμιο  σε ιδρυματικό επίπεδο  σε οποιοδήποτε παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα το  ΕΚΠΑ καταλαμβάνει μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που βρίσκονται στη  συγκεκριμένη κατάταξη την  6η θέση, πίσω από Πανεπιστήμια όπως το Cambridge, το University College of London, το Oxford, το École Polytechnique Fédérale de Lausanne, και το Imperial College London.

Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Με άλλα  λόγια ένα άρθρο ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει αναφερθεί ως πηγή σε άλλα 4000 άρθρα δείχνει πολύ σημαντική επίδραση στο αντικείμενο που θεραπεύει αλλά και επιστημονική αναγνώριση από την κοινότητα των συναδέλφων παγκοσμίως.

Πρέπει να τονισθεί ότι η αποτίμηση του επιστημονικού-ερευνητικού έργου μέσω των ετεροαναφορών ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τις Σχολές Θετικών Επιστημών και τις Σχολές Επιστημών Υγείας. Το σύστημα αυτό υποεκτιμά την ερευνητική δραστηριότητα άλλων Σχολών όπως η Νομική Σχολή, η Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Θεολογική Σχολή κλπ.

Ο αριθμός των ετεροαναφορών στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης  υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/i_thesi_toy_ekpa_stin_katataxi_top_universities_by_google_scholar_citations_tis_webometrics/

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Γενικό

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Χειρουργικής του καρκίνου, στην κυρία Κλειώ Μαυραγάνη και τον κ. Μιχάλη Βουλγαρέλη για την εργασία τους «Type I and II interferon signatures in Sjogren’s syndrome pathogenesis: Contributions in distinct clinical phenotypes and Sjogren’s related lymphomagenesis». (Journal of Autoimmunity, 63, 47-58, 2015). (Η σφραγίδα της ιντερφερόνης τύπου Ι και II στην παθογένεση του συνδρόμου Sjogren: συμβολή στη διαμόρφωση κλινικών φαινοτύπων και λεμφωμαγενέσης στα πλαίσια του συνδρόμου Sjogren).

 • Βραβείο Δημητρίου Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία με θέμα από τη χειρουργική της ουρολογίας, στους κ.κ. Αθανάσιο Αρμακόλα και Μιχάλη Κουτσιλιέρη για την εργασία τους «Oncogenic Role of the Ec Peptide of the IGF-1Ec Isoform in Prostate Cancer» (Molecular Medicine, 21: 167-179, 2015). (Ο ογκογονικός ρόλος του Ec πεπτιδίου της ισομορφής IGF-1Ec στον καρκίνο του προστάτη).

 • Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη μαθηματική εργασία σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, στους κ.κ. Θεόδωρο Χωρίκη και Δημήτριο Φραντζεσκάκη για την εργασία τους Light Meets Water in Nonlocal Media: Surface Tension Analogue in Optics» (Physical Review Letters, 118, 243903, 2017). (Το Φως συναντά το Νερό σε μη Τοπικά Μέσα: Το Ανάλογο της Επιφανειακής Τάσης στο Φως).

 • Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό ἐπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική εργασία επί θέματος Πειραματικής Φυσικής, στον κ. Θεόδωρο Μερτζιμέκη για την εργασία του «First cross-section measurements of the reactions 107,109Ag(p, γ) 108,110Cd at energies relevant to the p process» (Physical Review C96, 035806 (2017). (Πρώτες μετρήσεις ενεργών διατομών των αντιδράσεων 107,109Ag(p, γ) 108,110Cd σε ενέργειες που αφορούν την p διεργασία ).

 • Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία στον κλάδο της Οργανικής Χημείας, στις κυρίες Μαρούλα Κόκοτου, Έρρικα Βουτυρίτσα και τον κ. Αλέξιο Θεοδώρου για την εργασία τους: «Organocatalytic oxidation of substituted anilines to azoxybenzenes and nitro compounds: mechanistic studies excluding the involvement of a dioxirane intermediate» (Green Chemistry, 19, 1291-1298 (2017). (Οργανοκαταλυτική Οξείδωση Υποκατεστημένων Ανιλινών σε Αζόξυ και Νιτρο Ενώσεις: Μηχανιστικές Μελέτες που Αποκλείουν την Συμμετοχή Διοξιρανίου ως Ενδιαμέσου).

 • Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνο Ν. Δεμέτζο, για το πρωτότυπο επιστημονικό του έργο «Pharmaceutical Nanotechnology, Fundamentals and Practical Applications» (Springer 2016).

 • Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στην πρώτη αριστεύσασα πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, κυρία Δήμητρα Βαρδαλάκη (βαθμός πτυχίου: 9,57).

 
ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Αργυρό Μετάλλιο στον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φίλιππο Δωρή για το σύνολο του επιστημονικού του έργου και τη διάκρισή του ως Πανεπιστημιακού Δασκάλου, αναδείξαντος πλειάδα νέων Ελλήνων Νομικών.

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/pinakas_timomenon_apo_to_ekpa_tis_panigyrikis_synedrias_21is_dekembrioy_2018_tis_akadimias_athinon/

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 16/12/2018
Γενικό

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 το Μουσείο Ζωολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα είναι ανοιχτό από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.

 

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά την ποικιλία των ζωικών οργανισμών είτε της Ελλάδας είτε του Κόσμου, να θαυμάσουν την ποικιλότητα των μορφών και των χρωμάτων να συζητήσουν με το επιστημονικό προσωπικό  για τις συνήθειες των ζώων, για  μύθους, προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις, που συνδέονται με το ζωικό βασίλειο, για τον πλούτο και τη σημασία της Ελληνικής Πανίδας και τέλος για τη σημασία της διατήρησης της «Άγριας» Ζωής.

 

Εκ Μέρους της Επιτροπής του Μουσείου
 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/to_moyseio_zoologias_anoichto_tin_kyriaki_16122018/

Σελίδες: 1  2  3  4  5