Το ΕΚΠΑ μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως
Γενικό

Το ΕΚΠΑ μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επίδραση και στα 100 σημαντικότερα Πανεπιστήμια στον αγώνα για την μείωση των ανισοτήτων στην Εκπαίδευση

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/to_ekpa_metaxy_ton_300_panepistimion_pagkosmios_symfona_me_to_times_higher_education_impact_ranking/

 

Το ΕΚΠΑ μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επίδραση και στα 100 σημαντικότερα Πανεπιστήμια στον αγώνα για την μείωση των ανισοτήτων στην Εκπαίδευση

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019

Πριν από μερικές ώρες ο έγκριτος φορέας Times Higher Education του Elsevierδημοσίευσεγια πρώτη φοράμια διαφορετική αλλά και πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή  αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους - δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη συνολική του επίδοση κατατάσσεται στις θέσεις 201-300μεταξύ των μόλις 450 Πανεπιστημίων από 76 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση της κατάταξης.

Όπως καταγράφεται στην ενημερωτική επιστολή της TIMES HIGHER EDUCATION προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, «.. η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας.

Οι στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), που έχει διατυπώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι συνολικά δεκαπέντε (15) και μπορείτε να τους μελετήσετε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Στην πρώτη αυτή κατάταξη η TIMES HIGHER EDUCATION περιέλαβε και αποτίμησε τους έντεκα από τους δεκαπέντε δείκτες και πιο συγκεκριμένα τους εξής:

SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία

SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση

SDG5: Ισότητα των φύλων

SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

SDG9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων

SDG11: Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες

SDG12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

SDG13: Δράση για το Κλίμα

SDG16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυρά Ιδρύματα

SDG17: Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπως φαίνεται στον πίνακα 1, αξιολογήθηκε κατόπιν δήλωσης του, σε πέντε από τους έντεκα στόχους, και η βαθμολογία που έλαβε του έδωσε μια θέση μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων με τη σημαντικότερη θετική οικονομική και κοινωνική επίδραση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους έντεκα στόχους, με υποχρεωτικό στόχο τον SDG17 -Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων.

Στη συγκεκριμένη κατάταξη έχουν συμπεριληφθεί άλλα δύο Ελληνικά Πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 201-300 και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στη θέση 301+.

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της δικής του δουλειάς.

Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες έρευνας και στη μέτρηση ετεροαναφορών. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι το Πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει ορθές και αποτελεσματικές πολιτικές που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με συνεχή προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυση της θέσης της γυναίκας, βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας, παροχή ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και σε όλο τον πληθυσμό.

 

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ

Α/Α

SDGS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Σύνολο Παν/μίων

1.

SDG3: ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

201-300

420

2.

SDG4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ.

101-200

450

3.

SDG5: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

101-200

300

4.

SDG10: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

= 100

275

5.

SDG17: ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

301+

450

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Γενικό

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 το Μουσείο Ζωολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα είναι ανοιχτό από τις 10:00 μέχρι τις 14:00. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά την ποικιλία των ζωικών οργανισμών είτε της Ελλάδας είτε του Κόσμου, να θαυμάσουν την ποικιλότητα των μορφών και των χρωμάτων να συζητήσουν με το επιστημονικό προσωπικό για τις συνήθειες των ζώων, για μύθους προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις που συνδέονται με το ζωικό βασίλειο, για τον πλούτο και τη σημασία της Ελληνικής Πανίδας και τέλος για τη σημασία της διατήρησης της «Άγριας» Ζωής.

 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή QR reader από το κινητό τους μπορούν να ακούσουν ζωντανά τις φωνές των ζώων ή να δουν στιγμιότυπα από τη ζωή τους.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:

Η πρόσβαση γίνεται με το Λεωφορείο 608 (Γαλάτσι-Νεκροταφείο Ζωγράφου),

500 μέτρα περίπου από το Τέρμα (Νεκροταφείο Ζωγράφου)

εντός της Πανεπιστημιούπολης.
Η πρόσβαση με ΙΧ γίνεται από την Κεντρική Είσοδο της Πανεπιστημιούπολης (Ούλωφ
Πάλμε).

 

Επικοινωνία - Πληροφορίες:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ζωολογικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας,

Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα - Τηλέφωνο: 210 727 4609, 210 727 4376 - Fax: 210 7274619

E-mail: zoolmuse[at]biol.uoa[dot]gr


https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/to_moyseio_zoologias_toy_ekpa_anoichto_tin_kyriaki_31_martioy/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ WEBOMETRICS)
Γενικό

Σημαντική βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη Πανεπιστημίων του γνωστού συστήματος της WEBOMETRICS

(http://www.webometrics.info/en/world)

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 η νέα παγκόσμια συνολική κατάταξη τεσσάρων κριτηρίων του Webometrics Ranking of World Universities για το 1ο εξάμηνο του 2019 (http://www.webometrics.info/en/world).

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 217 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 71η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 5896 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Μάλιστα θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία έχοντας ανέβει 84 θέσεις στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 256, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 354, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 530 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 555. Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές μέρες περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  (βλέπε πίνακα 1)

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες:

 1. Παρουσία (Presence Rank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
 2. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
 3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
 4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2019 (α΄ εξάμηνο)

RANKING

WORLD RANK

UNIVERSITY

PRESENCE RANK*

IMPACT RANK*

OPENNESS RANK*

Excellence Rank*

1

217

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

585

362

26

217

2

256

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

21

314

518

305

3

354

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

513

389

82

463

4

530

UNIVERSITY OF PATRAS (INCL UNIVERSITY OF WESTERN GREECE)

420

619

617

629

5

555

UNIVERSITY OF IOANNINA

1608

622

677

624

6

636

UNIVERSITY OF CRETE

950

972

579

648

7

1007

UNIVERSITY OF THESSALY

1171

1888

944

938

8

1103

UNIVERSITY OF THE AEGEAN

1302

1523

1293

1198

9

1103

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

983

1982

1321

1012

10

1238

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

1997

1440

1110

1511

11

1319

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

1933

2343

938

1327

12

1405

UNIVERSITY OF PIRAEUS

1907

1913

1218

1616

13

1429

UNIVERSITY OF MACEDONIA

1778

1138

1771

2038

14

1665

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

3676

3691

1243

1423

15

1695

IONIAN UNIVERSITY

3090

625

2586

3089

16

1726

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

2585

2584

2091

1799

17

1803

HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS

5631

4181

829

1576

18

1927

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE

1802

4023

1422

1847

19

2082

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

3024

3343

2038

2197

20

2108

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF ATHENS

2130

3063

2226

2362

21

2169

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

3077

4397

2470

1951

22

2293

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF THESSALONIKI

3551

3469

2413

2431

23

2577

PANTEION UNIVERSITY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES

2604

3253

2536

3089

24

2964

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LARISSA

3431

3732

2502

3641

25

3137

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PIRAEUS

3187

4339

3495

3641

26

3370

ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY

20123

9833

2363

2511

27

3759

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LAMIA

8798

9047

4054

3264

28

3983

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN MACEDONIA (TEI KOZANI)

3344

10750

4269

3321

29

4267

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN GREECE

1734

11156

3712

3846

30

4502

AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS

1548

2012

4611

6017

31

4650

SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION

6882

2514

2986

6017

32

5035

AMERICAN COLLEGE OF GREECE

6989

3673

3043

6017

33

5457

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF EPIRUS

3232

5540

2794

6017

34

5774

HELLENIC NAVAL ACADEMY

17919

13919

5270

4315

35

5842

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

3841

6177

3753

6017

36

6124

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF KAVALA

5957

7096

3444

6017

37

6639

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA (TEI SERRES)

3785

8650

4141

6017

38

6708

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PATRAS

6753

8809

3588

6017

39

6767

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE IONIAN ISLANDS

5717

8607

4327

6017

40

7161

AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI

7440

8643

5716

6017

41

7759

(3) CITY COLLEGE INTERNATIONAL FACULTY UNIVERSITY OF SHEFFIELD

7069

9584

6163

6017

42

8152

AMERICAN FARM SCHOOL THESSALONIKI

9937

9480

7155

6017

43

8453

TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CHALKIDA

11445

9681

7524

6017

44

8769

ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS

5135

6355

11300

6017

45

9273

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF STEREA ELLADA

6702

14016

3253

6017

46

10215

NEW YORK COLLEGE

9403

10157

10035

6017

47

10965

METROPOLITAN COLLEGE

10594

12217

8750

6017

48

11611

HELLENIC ARMY ACADEMY

15447

14594

11470

5048

49

12022

MEDITERRANEAN COLLEGE

13223

9413

11470

6017

50

13323

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF PELOPONNESE

6212

17895

6221

6017

51

13469

INDEPENDENT SCIENCE & TECHNOLOGY STUDIES

20522

13607

9998

6017

52

13506

BCA BUSINESS STUDIES

15654

12727

10852

6017

53

13638

AKTO ART & DESIGN

10300

11671

11470

6017

54

14120

COLLEGE YEAR IN ATHENS

18947

11691

11470

6017

55

14933

SWISS BUSINESS SCHOOL FOR INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT EDUCATION (ALPINE CENTER)

20718

12635

11470

6017

56

14995

HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER

17511

13009

11470

6017

57

16152

CITY UNITY COLLEGE

17919

14470

11470

6017

58

16884

HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

21229

15095

11470

6017

59

17101

VAKALO ART & DESIGN COLLEGE

14360

16008

11470

6017

60

17579

AEGEAN OMIROS COLLEGE

21620

15930

11470

6017

61

17775

(3) NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS MEDICAL SCHOOL

16523

18790

10607

6017

62

18022

ICBS BUSINESS SCHOOL

17311

16887

11470

6017

63

18700

STATE CONSERVATORY OF THESSALONIKI

16429

17786

11470

6017

64

19393

DEI COLLEGE

20840

18266

11470

6017

65

19901

BRITISH HELLENIC COLLEGE

16326

19283

11470

6017

66

20153

AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES

23388

18912

11470

6017

67

20622

INSTITUTION D΄ETUDES FRANCOPHONES

20060

19889

11470

6017

68

21827

CONSERVATOIRE OF NORTHERN GREECE

23684

20933

11470

6017

69

22214

AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS

27129

20648

11470

6017

70

22592

ATHINAIKI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA RENE DESCARTES COLLEGE CNAM

19072

22335

11470

6017

71

22870

GREEK BIBLE COLLEGE

21335

22444

11470

6017

72

24197

ATTICO COLLEGE

27291

23051

11470

6017

73

24636

MBS COLLEGE COLLEGE OF CRETE HERAKLION

23845

24290

11470

6017

74

24952

COLLEGE OF PROFESSIONAL JOURNALISM

27606

23533

11470

6017

75

25382

EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES CORFU

17466

25627

11470

6017

76

25932

ATHENIAN COLLEGE

28055

24383

11470

6017

Πηγή: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/simantiki_beltiosi_tis_thesis_toy_ekpa_stin_diethni_kai_eyropaiki_katataxi_panepistimion_toy_gnostoy_s/

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Γενικό

Τα νέα ημερολόγια για το 2019, με το έμβλημα του ΕΚΠΑ, διατίθενται τόσο από το ηλεκτρονικό πωλητήριο των αναμνηστικών ειδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και από τα σημεία πώλησης-έκθεσης.

Διατίθενται τα εξής ημερολόγια:

 

 • ημερήσιο ημερολόγιο (17εκ. x 24εκ.)
 • εξώφυλλο με δερματίνη πολυτελείας, με εκτυπωμένο το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασημοτυπία
 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης
 • χρήσιμα τηλέφωνα ΕΚΠΑ
 • χρώμα: Μπλε
 • ημερήσιο ημερολόγιο (17εκ. x 24εκ.)

 • εξώφυλλο με δερματίνη πολυτελείας, με εκτυπωμένο το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ασημοτυπία

 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης

 • χρήσιμα τηλέφωνα ΕΚΠΑ

 • χρώμα: Μπορντό

 • ημερήσιο ημερολόγιο (14εκ. x 21εκ.)

 • εξώφυλλο: Προπύλαια

 • μηνιαίο ευρετήριο

 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης

 • ημερήσιο ημερολόγιο (14εκ. x 21εκ.)

 • εξώφυλλο: Παλαιό Πανεπιστήμιο

 • μηνιαίο ευρετήριο

 • τετράχρωμος ελληνικός και παγκόσμιος χάρτης

Υπενθυμίζουμε ότι τα αναμνηστικά είδη διατίθενται στα παρακάτω σημεία:

 • Εκθετήριο στην είσοδο του Κεντρικού Κτηρίου του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30), τηλ. 210 3689696.
 • Γραφεία της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ακαδημίας 52, 5ος όροφος, 106 79 Αθήνα, τηλ. 210 3688189-94.
 • Πολιτιστικό Κέντρο - Εντευκτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ», Ακαδημίας 48 και Σίνα, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210 3688711.
 • Μουσείο Ιστορίας, Θόλου 5, Πλάκα, 105 56 Αθήνα, τηλ.: 210 3689500-10.
 • Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, κτήριο 13 (κτήριο Διοίκησης), 1ος όροφος, τηλ. 210 7462006.
 • Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, Σόλωνος 104, Αθήνα, τηλ. 210 3688066 - 210 3688049.
 • Νοσοκομείο Αρεταίειο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Αθήνα 115 28, τηλ. 210 728 6000.
 • Νοσοκομείο Αττικό, κτήριο "ΑΚΙΣΑ", Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα,τηλ. 210 7462910.
 • Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 7,  2ος όροφος T.K. 106 79, Αθήνα, τηλ. 210 3688270, 210 3688232.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό πωλητήριο των αναμνηστικών ειδών και επιλέξτε τα αναμνηστικά που σας ενδιαφέρουν.

Ο κατάλογος των αναμνηστικών ειδών εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS
Γενικό

Στην 26η Θέση Παγκοσμίως το ΕΚΠΑ και στην 6η θέση στην Ευρώπη  στον πίνακα “Top Universities by Google Scholar Citations” της Webometrics

http://www.webometrics.info/en/transparent

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 26η θέση  παγκοσμίως με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Google Scholar Citations» της Webometrics, η οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές του Ιανουαρίου 2019.  Ο συγκεκριμένος  πίνακας κατάταξης, ο οποίος περιλαμβάνει 10.500 Πανεπιστήμια, συντάσσεται  με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations)  του ερευνητικού έργου των Ιδρυμάτων.  Ο εντοπισμός  των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar.

Το ΕΚΠΑ με 844.945 ετεροαναφορές, ανέβηκε δώδεκα (12) θέσεις από την προηγούμενη κατάταξη του Ιουλίου του 2018, αγγίζοντας για πρώτη φορά το top 20 των καλύτερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η θέση αυτή είναι η καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό Πανεπιστήμιο  σε ιδρυματικό επίπεδο  σε οποιοδήποτε παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα το  ΕΚΠΑ καταλαμβάνει μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που βρίσκονται στη  συγκεκριμένη κατάταξη την  6η θέση, πίσω από Πανεπιστήμια όπως το Cambridge, το University College of London, το Oxford, το École Polytechnique Fédérale de Lausanne, και το Imperial College London.

Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Με άλλα  λόγια ένα άρθρο ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει αναφερθεί ως πηγή σε άλλα 4000 άρθρα δείχνει πολύ σημαντική επίδραση στο αντικείμενο που θεραπεύει αλλά και επιστημονική αναγνώριση από την κοινότητα των συναδέλφων παγκοσμίως.

Πρέπει να τονισθεί ότι η αποτίμηση του επιστημονικού-ερευνητικού έργου μέσω των ετεροαναφορών ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό για τις Σχολές Θετικών Επιστημών και τις Σχολές Επιστημών Υγείας. Το σύστημα αυτό υποεκτιμά την ερευνητική δραστηριότητα άλλων Σχολών όπως η Νομική Σχολή, η Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Θεολογική Σχολή κλπ.

Ο αριθμός των ετεροαναφορών στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης  υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/i_thesi_toy_ekpa_stin_katataxi_top_universities_by_google_scholar_citations_tis_webometrics/

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Γενικό

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Χειρουργικής του καρκίνου, στην κυρία Κλειώ Μαυραγάνη και τον κ. Μιχάλη Βουλγαρέλη για την εργασία τους «Type I and II interferon signatures in Sjogren’s syndrome pathogenesis: Contributions in distinct clinical phenotypes and Sjogren’s related lymphomagenesis». (Journal of Autoimmunity, 63, 47-58, 2015). (Η σφραγίδα της ιντερφερόνης τύπου Ι και II στην παθογένεση του συνδρόμου Sjogren: συμβολή στη διαμόρφωση κλινικών φαινοτύπων και λεμφωμαγενέσης στα πλαίσια του συνδρόμου Sjogren).

 • Βραβείο Δημητρίου Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία με θέμα από τη χειρουργική της ουρολογίας, στους κ.κ. Αθανάσιο Αρμακόλα και Μιχάλη Κουτσιλιέρη για την εργασία τους «Oncogenic Role of the Ec Peptide of the IGF-1Ec Isoform in Prostate Cancer» (Molecular Medicine, 21: 167-179, 2015). (Ο ογκογονικός ρόλος του Ec πεπτιδίου της ισομορφής IGF-1Ec στον καρκίνο του προστάτη).

 • Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη μαθηματική εργασία σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, στους κ.κ. Θεόδωρο Χωρίκη και Δημήτριο Φραντζεσκάκη για την εργασία τους Light Meets Water in Nonlocal Media: Surface Tension Analogue in Optics» (Physical Review Letters, 118, 243903, 2017). (Το Φως συναντά το Νερό σε μη Τοπικά Μέσα: Το Ανάλογο της Επιφανειακής Τάσης στο Φως).

 • Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό ἐπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική εργασία επί θέματος Πειραματικής Φυσικής, στον κ. Θεόδωρο Μερτζιμέκη για την εργασία του «First cross-section measurements of the reactions 107,109Ag(p, γ) 108,110Cd at energies relevant to the p process» (Physical Review C96, 035806 (2017). (Πρώτες μετρήσεις ενεργών διατομών των αντιδράσεων 107,109Ag(p, γ) 108,110Cd σε ενέργειες που αφορούν την p διεργασία ).

 • Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία στον κλάδο της Οργανικής Χημείας, στις κυρίες Μαρούλα Κόκοτου, Έρρικα Βουτυρίτσα και τον κ. Αλέξιο Θεοδώρου για την εργασία τους: «Organocatalytic oxidation of substituted anilines to azoxybenzenes and nitro compounds: mechanistic studies excluding the involvement of a dioxirane intermediate» (Green Chemistry, 19, 1291-1298 (2017). (Οργανοκαταλυτική Οξείδωση Υποκατεστημένων Ανιλινών σε Αζόξυ και Νιτρο Ενώσεις: Μηχανιστικές Μελέτες που Αποκλείουν την Συμμετοχή Διοξιρανίου ως Ενδιαμέσου).

 • Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνο Ν. Δεμέτζο, για το πρωτότυπο επιστημονικό του έργο «Pharmaceutical Nanotechnology, Fundamentals and Practical Applications» (Springer 2016).

 • Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στην πρώτη αριστεύσασα πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, κυρία Δήμητρα Βαρδαλάκη (βαθμός πτυχίου: 9,57).

 
ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Αργυρό Μετάλλιο στον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φίλιππο Δωρή για το σύνολο του επιστημονικού του έργου και τη διάκρισή του ως Πανεπιστημιακού Δασκάλου, αναδείξαντος πλειάδα νέων Ελλήνων Νομικών.

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/pinakas_timomenon_apo_to_ekpa_tis_panigyrikis_synedrias_21is_dekembrioy_2018_tis_akadimias_athinon/

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 16/12/2018
Γενικό

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 το Μουσείο Ζωολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα είναι ανοιχτό από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.

 

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά την ποικιλία των ζωικών οργανισμών είτε της Ελλάδας είτε του Κόσμου, να θαυμάσουν την ποικιλότητα των μορφών και των χρωμάτων να συζητήσουν με το επιστημονικό προσωπικό  για τις συνήθειες των ζώων, για  μύθους, προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις, που συνδέονται με το ζωικό βασίλειο, για τον πλούτο και τη σημασία της Ελληνικής Πανίδας και τέλος για τη σημασία της διατήρησης της «Άγριας» Ζωής.

 

Εκ Μέρους της Επιτροπής του Μουσείου
 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/to_moyseio_zoologias_anoichto_tin_kyriaki_16122018/

Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Πρυτανεία
Γενικό

Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα,
κ. Zhang Qiyue στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ (7.12.2018)

Η Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Zhang Qiyue, συνοδευόμενη από τον A' Γραμματέα της Πρεσβείας κ. Tian Zhong επισκέφθηκε, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, την Πρυτανεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Πρέσβη υποδέχτηκαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, ο Αναπλ.Πρύτανη, καθηγητής Ν.Μυλωνάς, η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτρια Ε.Καραμαλεγκου, ο τ. Αναπλ.Πρύτανη και νυν Σύμβουλος της Πρυτανείας επί θεμάτων Διεθνών Σχέσεων ομ. καθηγητής K. Μπουραζέλης και στελέχη των Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ.

 

Ο Πρύτανης ενημέρωσε την Πρέσβη ότι το ΕΚΠΑ διαχρονικά έχει στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια της Κίνας και βρίσκονται σε ισχύ έντεκα διμερείς συμφωνίες συνεργασίας για ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών με τα Πανεπιστήμια Shanghai International Studies University, Beijing Foreign Studies University, China University of Petroleum, Guangdong University of Foreign Studies, Zhejiang University, University of Hong Kong, Southwest Jiaotong University, University of the Chinese Academy of Social Sciences (UCASS), Minzu University of China, Anhui University of Chinese Medicine και Peking University. Με αρκετά από τα Πανεπιστήμια αυτά έχουν συναφθεί και επιπρόσθετες ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών ή/και συμφωνίες ειδικών επιστημονικών πεδίων μεταξύ Τμημάτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επέκτασης της ήδη υπάρχουσας διαπανεπιστημιακής συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Beijing Foreign Studies University (BFSU) το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε πέρυσι 23 φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονταν στο τρίτο έτος σπουδών στο BFSU που πραγματοποίησαν ένα χρόνο των σπουδών τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στην ελληνική γλώσσα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούν σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή 12 φοιτητές του Πανεπιστημίου Guangdong University οf Foreign Studies (GDUFS) στο πλαίσιο επέκτασης αντίστοιχης διαπανεπιστημιακής συμφωνίας συνεργασίας.

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οι 23 φοιτητές του BFSU παρακολούθησαν πέρυσι ειδικά διαμορφωμένο γι αυτούς πρόγραμμα σπουδών που περιλάμβανε το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός» και το μάθημα «Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Μυθολογία», καθώς και εντατικό πρόγραμμα ελληνικών στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ ώστε να πάρουν πιστοποίηση στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, οι 23 φοιτητές είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν όποιο άλλο μάθημα από τη Φιλοσοφική Σχολή, ώστε να καλύψουν τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του τμήματός τους στο Beijing University, ενώ συμμετείχαν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους. Αντίστοιχο πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί για τους 12 φοιτητές του GDUFS για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Στη συνέχεια ο Πρύτανης ενημέρωσε την Πρέσβη για το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών φοιτητών για την εκμάθηση της Κινεζικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών με αποτέλεσμα, την τελευταία πενταετία, να έχουν εγγραφεί 384 άτομα σε διάφορα επίπεδα εκμάθησης της Κινεζικής γλώσσας. Ιδίως το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 παρατηρείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, με 91 εγγεγραμμένους φοιτητές. Αλλά και Κινέζοι φοιτητές έχουν επιλέξει την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ. Ενδεικτικά ο Πρύτανης ανέφερε ότι, από το 2015 έως σήμερα, 122 κινέζοι φοιτητές έχουν φοιτήσει στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Τέλος, το πρόγραμμα Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΘΥΕΣΠΑ) έχει προσελκύσει 65 κινέζους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

O Πρύτανης τόνισε επίσης ότι, μετά τη επίσκεψη της Υφυπουργού Παιδείας της Κίνας κ. Li Welhong στο ΕΚΠΑ τον Απρίλιο 2015, αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι σχέσεις συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με Κινέζικα Πανεπιστήμια και, αρκετές αντιπροσωπείες Ιδρυμάτων επισκέφθηκαν την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, ιδίως την τελευταία διετία. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι, εκτός των ανωτέρω Ιδρυμάτων με τα οποία συνάφθηκαν συμφωνίες συνεργασίας, έχουν συζητηθεί επικείμενες συνεργασίες κατόπιν επισκέψεων εκπροσώπων του China Scholarship Council, της Shanghai Academy of Social Sciences, της Chinese Academy of Social Sciences, του Guangxi Science and Technology Department, της State Ethnic Affairs Commission και των Πανεπιστημίων Wuhan University, Anhui University of Chinese Medicine, Shandong Normal University, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Beijing Normal University.

Η Πρέσβης εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επίσκεψή της στο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Αποτελεί δε ιδιαίτερη χαρά για την ίδια να αναλαμβάνει Πρέσβης της χώρας της στην Ελλάδα σε μία περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σε ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο ανάπτυξης. Αναφερόμενη στην πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας των δύο χωρών στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (8ος/2018) εξέφρασε και τη βούληση της Κινεζικής Κυβέρνησης για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στη συνέχεια τόσο στα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία προσφέρει το ΕΚΠΑ, όσο και στην επικείμενη ψήφιση λειτουργίας ενός αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και για Κινέζους φοιτητές. Όπως υπερθεμάτισε ο κ. Μπουραζέλης, παρόλο που το ΕΚΠΑ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα (επιπέδου μάστερ και διδακτορικού) στα οποία φοιτούν κινέζοι φοιτητές, οι σπουδές τους από το προπτυχιακό επίπεδο θα βοηθήσει στην πληρέστερη μελέτη και αφομοίωση της ελληνικής ιστορίας, φιλοσοφίας, αρχαιολογίας, κ.ά.

Η Πρέσβης συμφώνησε ότι η δημιουργία αυτού του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και η κυβέρνηση της χώρας της επιθυμεί διεύρυνση της συνεργασίας των Κινεζικών Πανεπιστημίων με τα Ελληνικά και ιδιαιτέρως με διεθνώς αναγνωρισμένα όπως το ΕΚΠΑ.

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής αναφέρθηκε στη συνέχεια στην έντονη κινητικότητα τόσο των Πρυτανικών Αρχών όσο και της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για την προώθηση και οργάνωση κοινών δράσεων Ελλάδας – Κίνας στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στο πεδίο του πολιτισμού γενικότερα. Για παράδειγμα, μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής συμμετείχαν στο forum "Jixia Academy  and  Plato  Academy - Chinese  and  Greek  Classical Civilizations Summit Forum" το Σεπτέμβριο του 2018 στο Shandong και θα οργανωθεί αντίστοιχης θεματολογίας forum στην Αθήνα το 2019. Επίσης  επίκειται η οργάνωση ενός θερινού σχολείου για φοιτητές του Πανεπιστημίου UCASS στη Φιλοσοφική τον Ιούλιο 2019,  εξετάζονται νέες συμφωνίες φοίτησης φοιτητών σε ειδικά προγράμματα, κ.ά.

Η Πρέσβης στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο κτήριο των Προπυλαίων.

 

 

Πρόσκληση σε συμμετοχή στην ευρωπαϊκή έρευνα αποφοίτων Eurograduate
Γενικό

Αγαπητέ/ή Απόφοιτε/η,
H Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή έρευνα αποφοίτων των ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (EUROGRADUATE pilot survey,  www.eurograduate.eu)  και είναι εξαιρετικά σημαντική η συμβολή σου, ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων. Ως εκ τούτου, σε παρακαλούμε θερμά να συμμετέχεις στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.
Η έρευνα παρακολουθεί τους/τις απόφοιτους/τες ένα και πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, δηλαδή αφορά άτομα που ολοκλήρωσαν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-13 και 2016-17.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://eurograduatesurvey.panteion.gr/participate/b82fdd15d57bc25eaefa9024cf75b736
 Όλες οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν στην έρευνα θα αντιμετωπιστούν με ανωνυμία και σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό 45/2001 της ΕΕ, ο οποίος αφορά στην προστασία δεδομένων από τους θεσμούς της ΕΕ, όπως επεξηγούνται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: http://www.eurograduate.eu/respondents

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση parsanoglou(at)panteion.gr.

Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και τη συμβολή σου!
 
Εκ μέρους της Εθνικής Ερευνητικής Ομάδας
Μαρία Συμεωνάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Στατιστικής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Πολιτικών Επιστημών
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
 

Ευρωπαϊκή έρευνα με αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ
Γενικό

Αγαπητέ/ή Απόφοιτε/η,

 

Με το παρόν θέλουμε να σε ενημερώσουμε ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει αναλάβει τη διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας με αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η έρευνα αφορά αποφοίτους των ακαδημαϊκών ετών 2012-13 και 2016-17. 

 

Η έρευνα αποτελεί τμήμα της πανευρωπαϊκής έρευνας Eurograduate, η οποία θα είναι η πρώτη μελέτη που θα επιτρέπει τη σύγκριση συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης σε έναν μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών. Περισσότερες πληροφορίες γύρω από την έρευνα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.eurograduate.eu

 

Όλες οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν στην έρευνα θα αντιμετωπιστούν με ανωνυμία και σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό 45/2001 της ΕΕ, ο οποίος αφορά στην προστασία δεδομένων από τους θεσμούς της ΕΕ, όπως επεξηγούνται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: http://www.eurograduate.eu/respondents

 

Αν επιθυμείς να λάβεις πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα απαντώντας σε ένα online ερωτηματολόγιο, παρακαλείσαι να δηλώσεις τη διαθεσιμότητά σου μέχρι τις 28/10/2018, προωθώντας το παρόν μήνυμα στη διεύθυνση parsanoglou@panteion.gr .

8 καθηγητές του ΕΚΠΑ μεταξύ των 3160 ερευνητών με την σημαντικότερη επιρροή
Γενικό

Οκτώ καθηγητές του ΕΚΠΑ μεταξύ των 3160 ερευνητών με την σημαντικότερη επιστημονική επιρροή παγκοσμίως

 


(Highly Cited Researchers (h>100) της Webometrics)
http://www.webometrics.info/en/hlargerthan100 

 


Οκτώ καθηγητές και ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνονται στην κατάταξη «3160 Highly Cited Researchers (h>100)»  της Webometrics. Ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών Πανεπιστημίων στο Google Scholar.  Καταγράφει καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά. Η επικαιροποιημένη  κατάταξη που δημοσιεύθηκε την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, περιλαμβάνει 3.160 Highly Cited Researchers, δηλαδή ερευνητές με h-index > 100.  Με άλλα λόγια ερευνητές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100 ερευνητικές εργασίες που έχουν παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το λιγότερο 100 ερευνητές στις δικές τους εργασίες. 
Αποτελεί ιδιαίτερη διάκριση για το ερευνητικό έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα για το ερευνητικό δυναμικό της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής  του Ιδρύματος, η συμμετοχή των οκτώ μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
 Στην εν λόγω πολύ σημαντική κατάταξη εμφανίζονται συνολικά 16 καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, 8 από Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ένας από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτο».
Οι οκτώ καθηγητές και ερευνητές του ΕΚΠΑ με την σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως είναι από την Ιατρική του Σχολή ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος με h-index 182 και 137.377 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής και Πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος με h-index 120 και 64.696 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος με h-index 107 και 46.819 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Μαρίνος Δαλάκας με h-index 106 και 41.693 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης με h-index 105 και 60.846 ετεροαναφορές και από το Τμήμα Φυσικής ο καθηγητής Παρασκευάς Σφήκας με h-index 172 και 136.823 ετεροαναφορές, η Καθηγήτρια Χριστίνα Κουρκουμέλη h-index 164 και 129.757 ετεροαναφορές  και ο Αν. Καθηγητής Ευστάθιος Στυλιάρης με h-index 101 και 46.605 ετεροαναφορές .
Η κατάταξη περιλαμβάνει τα h-index και citations μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018. Οι καθηγητές και ερευνητές του εν λόγω πίνακα  είτε είναι εν ζωή είτε όχι κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό  με αναφορά του Πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν. Το πρώτο κριτήριο κατάταξης είναι το h-index,  και το δεύτερο κριτήριο o συνολικός αριθμός ετερεοαναφορών.  
Στην κατάταξη του 2018, όπως προαναφέραμε  εμφανίζονται 3160 ερευνητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Πρώτος είναι ο Καθηγητής του John Hopkins University. Solomon H Snyder με h-index 279 και 357.238 ετεροαναφορές.

To “Climathon” επιστρέφει στην Αθήνα
Γενικό

To “Climathon” επιστρέφει στην Αθήνα
Hackathon 24 ωρών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 

Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", η Οργάνωση Γη, το δίκτυο UN SDSN Greece και ο Δήμος Αθηναίωνστο πλαίσιο του EIT Climate-KIC HUB Greece συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου το δεύτερο Climathon Athens στο Earth K44 (Κωνσταντινουπόλεως 44, 11854, Γκάζι, Αθήνα).
 
Το EIT Climate-KIC αποτελεί την Ευρωπαϊκή κοινότητα για τη γνώση και την καινοτομία, η οποία λειτουργεί για μια ευημερούσα, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος κοινωνία και βασίζεται στην κυκλική οικονομία με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Το EIT Climate-KIC Hub στην Ελλάδα ξεκίνησε την επίσημη δραστηριοποίησή του στις 25 Μαΐου 2018 και εκπροσωπείται από μια κοινοπραξία αποτελούμενη από: Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" (συντονιστής του έργου), Ακαδημία Αθηνών, Uni.fund, ERFC, UN SDSNGreece, IOBE και Eunice Energy Group.
 
Το Climathon είναι ένα από τα βασικά προγράμματα του Climate-KIC με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων και εφαρμόσιμων εργαλείων και λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγήςστις πόλεις. Το 2017 συμμετείχαν 104 πόλεις με 4500 συμμετέχοντες.
 
Στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα 4 Climathons (Αθήνα, Πειραιάς, Ηράκλειο και Λάρισα) υπό την αιγίδα του EIT Climate-KIC Hub Greece. Η πρόκληση για την πόλη της Αθήνας είναι η δημιουργία του πρώτου ανοικτού και ψηφιακού μητρώου δέντρων στον αστικό ιστό.
 
Οι συνδιοργανωτές προσκαλούν ενεργούς πολίτες της Αθήνας και εξειδικευμένους δενδροκόμους και δασοκόμους, ερευνητές και πανεπιστημιακούς, ειδικούς πληροφορικής και προγραμματιστές, καινοτόμους επιχειρηματίες και τοπικές επιχειρήσεις καθώς και οργανώσεις για την κονωνία των πολιτών να δημιουργήσουν μαζί ένα ανοικτό ψηφιακό μητρώο δένδρων παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τη μελλοντική διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πλάνο δεντροφύτευσης αλλά και με τη διαχείριση των πλημμυρών και καταιγίδων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και εγγραφή στο Climathon Athens 2018 μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://climathon.climate-kic.org/athens

https://youtu.be/RaYHk30eQgY
 

Συνέδριο Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον
Γενικό

Τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνουν τριήμερο συνέδριο με τίτλο «Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον» στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2018, στη Φιλοσοφική Σχολή, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_ekdilosis/oi_technes_sto_elliniko_scholeio/

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Δ. ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ FRANK-WALTER STEINMEIER
Γενικό

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Δ. ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ FRANK-WALTER STEINMEIER ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

 

Τελετή αναγόρευσης της Α.Ε. του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κυρίου Frank-Walter Steinmeier
Σας επισυνάπτουμε πρόσκληση για την τελετή αναγόρευσης της Α.Ε. του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κυρίου Frank-Walter Steinmeier σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18.00, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30) παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.  

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_ekdilosis/anagoreysi_toy_proedroy_tis_od_tis_germanias_frank_walter_steinmeier_se_epitimo_didaktora_tis_nomi/

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γενικό

Δεκαπενταμελής αντιπροσωπεία της Ακαδημίας Διεθνούς Προβολής του Κινεζικού Πολιτισμού του Beijing Normal University (ΑICCC - BNU) επισκέφθηκε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 25 και 27 Σεπτεμβρίου 2018 με επικεφαλής την Κοσμήτορα της ΑκαδημίαςΟμ. Καθηγήτρια Huang Huilin. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Κοσμήτορα επί ειδικών θεμάτων, Καθηγητή Gao Feng τον Αναπλ. Κοσμήτορα, Καθηγητή Luo Jan, αλλά και διακεκριμένους καθηγητές της Ακαδημίας και του Beijing Normal University, υποψήφιους διδάκτορες και διοικητικά στελέχη του Κινεζικού Πανεπιστημίου.

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/episkepsi_ekprosopon_tis_akadimias_diethnoys_probolis_toy_kinezikoy_politismoy_toy_beijing_normal_univ/

224 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 63 ΠΑΝ. 22 ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΪΒΑΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
Γενικό

Την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η τελετή υποδοχής 209 φοιτητών και φοιτητριών από 63 Πανεπιστήμια 22 Ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία), καθώς και φοιτητών και φοιτητριών από την Ταϊβάν και την Κίνα. Πρόκειται για φοιτητές και φοιτήτριες που θα σπουδάσουν στο Ε.Κ.Π.Α. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019  στο πλαίσιο τόσο των διεθνών ανταλλαγών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ όσο και των διμερών διεθνών συμφωνιών του Ε.Κ.Π.Α.

(https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/224_foitites_apo_63_panepistimia_22_eyropaikon_choron_kai_apo_panepistimia_tis_kinas_kai_tis_taiban_s/)

Από τους εισερχόμενους 209 φοιτητές μέσω του προγράμματος ERASMUS+, οι περισσότεροι μετακινούνται στο Ε.Κ.Π.Α. από πανεπιστήμια της Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας. Επίσης, για το τρέχον εξάμηνο, επέλεξαν το Ε.Κ.Π.Α. για τις σπουδές τους 15 φοιτητές μέσω συμφωνιών διεθνών ανταλλαγών από τα Πανεπιστήμια Guangdong University of Foreign Studies, Shanghai International Studies University της Κίνας καθώς και το  Νational Chengchi University της Ταϊβάν.

Οι 224 αλλοδαποί φοιτητές θα εγγραφούν σε 26 από τα 33 Τμήματα και Σχολές του Ε.Κ.Π.Α, με την πλειονότητα αυτών να έχουν εκφράσει προτίμηση στη Νομική Σχολή, και τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας.

Στην τελετή υποδοχής, η οποία οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α., πραγματοποίησε προσφώνηση ο Πρύτανης, καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος ο οποίος, καλωσορίζοντας τους φοιτητές, επικεντρώθηκε στην ευκαιρία που τους δίδεται να σπουδάσουν σε ένα ιστορικό Πανεπιστήμιο, το οποίο γιορτάζει φέτος 181 χρόνια από την ίδρυσή του.  Τόνισε ότι ο διεθνής προσανατολισμός του Ε.Κ.Π.Α. αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο για τις Πρυτανικές Αρχές και ότι τα προγράμματα διεθνών ανταλλαγών προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές να ζήσουν σε μία πόλη με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά, να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και στη συνέχεια να μοιραστούν αυτή τη μοναδική εμπειρία με τους συμφοιτητές, τους καθηγητές και τους φίλους τους πίσω στη χώρα τους. Καταλήγοντας, ευχαρίστησε τους φοιτητές που επέλεξαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις σπουδές τους, καλώντας τους ταυτοχρόνως να βοηθήσουν το Ε.Κ.Π.Α να βελτιωθεί περαιτέρω με την καλοπροαίρετη κριτική τους μετά το πέρας των σπουδών τους.

Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπλ. Πρύτανη καθηγητής Γεώργιος Ζωγράφος ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του μεγάλου Ολλανδού ουμανιστή Eράσμου του Ρόττερνταμ αλλά και στη σημασία του προγράμματος για τους διακινούμενους φοιτητές αλλά και τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πανεπιστήμια. Αναφέρθηκε τέλος στις δυνατότητες που προσφέρουν οι σπουδές σε ένα ιστορικό πανεπιστήμιο όπως το Ε.Κ.Π.Α. το οποίο έχει καταξιωθεί διεθνώς για την παρεχόμενη εκπαίδευση, την αριστεία και την καινοτομία, αλλά και η Αθήνα ως πολιτιστική πρωτεύουσα και πηγή πνευματικού και πολιτισμικού πλούτου.

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου επεσήμανε ότι το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης που φαίνεται συχνά άπιαστο όνειρο, δεν είναι τυχαίο ότι έγινε πολύ γρήγορα πραγματικότητα εκεί ακριβώς όπου βρίσκονται οι κοινές ρίζες των Ευρωπαϊκών λαών: στο χώρο της Παιδείας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS αποτέλεσε την κύρια έκφρασή της. Η Φιλοσοφική Σχολή στηρίζει με θέρμη εδώ και τριάντα χρόνια τον θεσμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS με ποικίλους τρόπους. Συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτών των ανταλλαγών φοιτητών και διδακτικού προσωπικού με πολλά και υψηλού διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια της Ευρώπης και προσφέρει ένα καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχές διατμηματικό μάθημα στην Αγγλική γλώσσα που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές ERASMUS του Ε.Κ.Π.Α. Με τη σημερινή εκδήλωση χαιρετίζει και τη δημιουργία για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά του προγράμματος με το Πανεπιστήμιο του Guangdong University of Foreign Studies για τη φοίτηση 13 φοιτητών στη Φιλοσοφική Σχολή και το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας συνεργασίας.

Κατά το χαιρετισμό της η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Φωτεινή Φρύδα πραγματοποίησε μία παρουσίαση των δομών και των προσφερομένων μαθημάτων του Ε.Κ.Π.Α. και αναφέρθηκε στoν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αλλοδαπών φοιτητών οι οποίοι επιλέγουν το Πανεπιστήμιο Αθηνών για σπουδές και πρακτική άσκηση, καταδεικνύοντας επίσης την αύξηση τόσο του αριθμού των συμφωνιών όσο και των συνεργαζόμενων με το Ε.Κ.Π.Α ιδρυμάτων.

Η εκπρόσωπος του συλλόγου Erasmus Student Network (ΕSN) KAPA, Νίκη Μωραΐτη παρουσίασε τις δράσεις του συλλόγου Erasmus+ και τις δυνατότητες που προσφέρονται στους εισερχόμενους φοιτητές. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν κοινωνικώς ευπαθή στρώματα, τονίζοντας τις δράσεις της ΕSN KAPA που σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση των φοιτητών Erasmus.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτριας Ελένης Καραμαλέγκου με τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS), τους οποίους το Ε.Κ.Π.Α. έχει φέτος την ευκαιρία για πρώτη φορά να υποδεχθεί στη Φιλοσοφική Σχολή, στο πλαίσιο επέκτασης της ήδη υπάρχουσας διαπανεπιστημιακής συμφωνίας με το GDUFS. Κατά τη συζήτηση, παρουσία και των Καθηγητριών της Φιλοσοφικής Σχολής, Αναστασίας Παπαδία-Λάλα και Σοφίας Παπαϊωάννου συζητήθηκαν οι δυνατότητες που θα παρέχει αυτό το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα τόσο στα δύο πανεπιστήμια όσο και  στους ίδιους τους φοιτητές. Οι κινέζοι φοιτητές θα διδαχθούν έξι μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή και Νεοελληνική ιστορία, την Ελληνική Μυθολογία και τον Πολιτισμό αλλά θα στοχεύσουν και στην απόκτηση πτυχίων Ελληνικής γλωσσομάθειας μέσω σπουδών τους στο διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν συναφθεί  εξακόσιες ογδόντα (680) διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με τριακόσια σαράντα ένα (341) Ιδρύματα από τριάντα μία (31) ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και 9 συμφωνίες συνεργασίας με Ιδρύματα από 7 χώρες (Κίνα, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Σερβία) στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας.

Εκτιμάται τέλος ότι, οι εξερχόμενοι φοιτητές από το Ε.Κ.Π.Α. προς Πανεπιστήμια του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα ανέλθουν σε 830, ενώ αναμένονται 355 φοιτητές να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο Ε.Κ.Π.Α.

28 ΣΕΠ - Εθελοντική Υποστήριξη σε φοιτητές ΑμεΑ του ΕΚΠΑ
Γενικό

Εθελοντική Υποστήριξη σε φοιτητές ΑμεΑ του ΕΚΠΑ: εκδήλωση ενημέρωσης για υποψήφιους εθελοντές

 

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία αναζητά φοιτητές που επιθυμούν να υποστηρίξουν εθελοντικά τους συμφοιτητές τους με Αναπηρία στις σπουδές τους. Για τον λόγο αυτό και ενόψει της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους προγραμματίζεται η διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εθελοντές, στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 11 και 24 Οκτωβρίου (κατ’ επιλογή).

Εθελοντική Υποστήριξη σε φοιτητές ΑμεΑ του ΕΚΠΑ: Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εκδήλωση ενημέρωσης υποψήφιων εθελοντών

 • Είσαι φοιτητής του ΕΚΠΑ;
 • Θέλεις να υποστηρίξεις τους συμφοιτητές σου με Αναπηρία αλλά δεν γνωρίζεις πώς;
 • Επιθυμείς να αναλάβεις εθελοντική δράση στο πλαίσιο της Σχολής σου;

Γίνε εθελοντής της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία!

Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντισμού της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ είναι ο συντονισμός της συστηματικής, διακριτικής και ασφαλούς εξυπηρέτησης των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, από εκπαιδευμένους εθελοντές συμφοιτητές τους.

Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Εθελοντισμού Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία: http://access.uoa.gr/?page_id=80

Η εκδήλωση αφορά φοιτητές του ΕΚΠΑ που θέλουν να ενημερωθούν, να θέσουν τα ερωτήματά τους  και να ενταχτούν στο πρόγραμμα του εθελοντισμού του τρέχοντος εξαμήνου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής/περισσότερες πληροφορίες

Μην αμελήσεις να αναγράψεις δίπλα από την ημερομηνία που σε ενδιαφέρει τα στοιχεία σου: Όνομα, Επώνυμο, Τμήμα Φοίτησης και ένα κινητό/mail, ώστε να επιβεβαιωθεί εκ μέρους της υπηρεσίας η κράτησή σου και για να μάθεις λεπτομέρειες όσον αφορά την αίθουσα διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Σε περιμένουμε !

Εκδήλωση στο Facebook: https://www.facebook.com/events/2011503572481324/

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΓΡΙΠΗ, ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ, ΙΛΑΡΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜ
Γενικό

Εκ μέρους του Πρύτανη, καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου, σάς ενημερώνουμε για τη διοργάνωση από το ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, επιστημονικής εκδήλωσης σχετικά με επίκαιρα θέματα Δημόσιας Υγείας: γρίπη, ιός Δυτικού Νείλου, ιλαρά, παιδιατρικές ιογενείς λοιμώξεις (πρόληψη, μύθοι και αλήθειες).
Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν επιδημιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τη σημασία των εμβολιασμών για τη Δημόσια Υγεία. Θα γίνει ειδική αναφορά στο θέμα των κρουσμάτων ιλαράς στη χωρά μας, στη σημασία των εμβολιασμών για τον ιό της γρίπης και στα μεταδιδόμενα νοσήματα με ξενιστές (κουνούπια, σκνίπες κ.ά.), με ειδική αναφορά, επίσης, στις ευάλωτες ομάδες, καθώς και στα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά από τους αρμόδιους φορείς.

 

Πρόγραμμα στο σύνδεσμο που ακολουθεί

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_ekdilosis/epikaira_themata_dimosias_ygeias_gripi_ios_dytikoy_neiloy_ilara_paidiatrikes_iogeneis_loimoxeis/

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικό

25 Ξένες Γλώσσες και πολλά ειδικά προγράμματα από 200€ τον χρόνο! 
Μόνο στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
www.didaskaleio.uoa.gr
 

Διδασκαλία 25 ξένων γλωσσών σε φοιτητές όχι μόνο του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε εργαζόμενους ή άλλους ενδιαφερόμενους, προγράμματα μετάφρασης και ορολογίας καθώς και ειδικά προγράμματα προσφέρονται από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, μια ανεξάρτητη και αυτοτελή εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα προγράμματα προσφέρονται με το κύρος, την ποιότητα και την εμπειρία που διαθέτει το ΕΚΠΑ και με  ιδιαίτερα χαμηλά δίδακτρα  ― από 200€/χρόνο!
Η κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί σήμερα ένα αναγκαίο εφόδιο. Η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων παίζει σπουδαίο ρόλο στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας, καθώς διευρύνει τους πνευματικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς ορίζοντες των σπουδαστών, ενώ καθορίζει την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το έργο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών επιτελείται επιτυχώς εδώ και δεκαετίες από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε το 1931 και αποτελεί σήμερα μια ανεξάρτητη και αυτοτελή ακαδημαϊκή μονάδα, υπό την εποπτεία των Πρυτανικών Αρχών, η οποία προσφέρει προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών ανωτέρου επιπέδου, υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξαρχής σκοπός του Διδασκαλείου ήταν η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η οποία ωστόσο για πολλά χρόνια περιορίστηκε στη διδασκαλία των ευρύτερα ομιλουμένων, δηλαδή της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής, στις οποίες προστέθηκαν αργότερα η Ισπανική και η Ρωσική.          
…………

Σήμερα, στο Διδασκαλείο διδάσκονται 25 γλώσσες, με ξεχωριστά τμήματα για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας: Αγγλική, Αλβανική, Αιθιοπική, Αραβική, Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ιαπωνική, Ινδική (Hindi – Σανσκριτική), Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική, Κορεατική, Νορβηγική, Ολλανδική, Περσική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρωσική, Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική και Φινλανδική.

Επιπλέον, προσφέρονται ειδικά προγράμματα για όποιον επιθυμεί να εξειδικευτεί στη γλώσσα, π.χ. στη μετάφραση, τη νομική ή την ιατρική ορολογία. Τα προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
Ειδικά Προγράμματα (1 τρίωρο / εβδομάδα):

 • §  Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου Α2-Β1
 • §  Εργαστήριο Προφορικού και Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου B1- B2            
 • §  Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου C1- C2
 • §  Εργαστήριο Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου στην Αγγλική Επιπέδου C1- C2
 • §  Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική  (για φοιτητές Ιατρικών Σχολών - ιατρούς - νοσηλευτές)
 • §  Νομική Ορολογία στην Αγγλική
 • §  Μετάφραση στην Αγγλική και Ελληνική  (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
 • §  Ναυτιλιακά- Maritime English  (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
 • §  Χρηματοοικονομική Ορολογία στην Αγγλική (προαπαιτείται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2)
 • §  Εργαστήριο Προφορικού Λόγου στη Γαλλική  Επιπέδου Β1-Β2
 • §  Εργαστήριο Γραπτού Ακαδημαϊκού Λόγου στη Γαλλική  Επιπέδου C1-C2
 • §  Νομική Ορολογία στη  Γαλλική
 • §  Θεσμοί, Ορολογία & Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη Γαλλική
 • §  Εργαστήριο Γραπτού και Προφορικού Λόγου στη Γερμανική Επιπέδου C1-C2  
 • §  Εργαστήριο Γραπτού & Προφορικού Λόγου  στην Ισπανική Επιπέδου Β2
 • §  Εργαστήριο Πολιτισμού & Κουλτούρας στην Ισπανική Επιπέδου Β2
 • §  Εργαστήριο Γραπτού & Προφορικού Λόγου  στην Ιταλική Επιπέδου Β2-C1

 
Τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκτός από τους φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, και εργαζόμενοι ή άλλοι ενδιαφερόμενοι, ενώ τα δίδακτρα είναι ιδιαίτερα χαμηλά ― από 200€/χρόνο!
Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και Βεβαίωση Σπουδών σε όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση του τμήματος στο οποίο έχουν εγγραφεί.
Τηλ. επικοινωνίας:  210 3688262, 210 3688263,  210 3688264, 2103688265, 210 3688266, 2103688232, 210 3688204.
E-mail: secr@didaskaleio.uoa.gr 
Ιστοσελίδα: www.didaskaleio.uoa.gr http://www.didaskaleio.uoa.gr
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Γενικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΜΙΓΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις επιφύλαξε το καλοκαίρι του 2018 για το ΕΚΠΑ, σε σημαντικούς πίνακες διεθνών κατατάξεων πανεπιστημίων που ακολουθούν αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια.

Οι εν λόγω κατατάξεις  αποτιμούν την ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών, το κύρος των μελών ΔΕΠ και την ποιότητα της έρευνάς τους, χωρίς να στηρίζονται σε έρευνες, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις  και υποβολές στοιχείων από τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Αντλούν στοιχεία από το διαδίκτυο και από εγκεκριμένες και αξιόπιστες βάσεις ερευνητικών άρθρων και δεδομένων.  Επίσης αποφεύγουν  «έρευνες φήμης» οι οποίες στηρίζονται σε ερωτηματολόγια, όπου είναι φυσικό να ευνοούνται μεγάλα ιστορικά Πανεπιστήμια τα οποία διαφημίζονται συνεχώς.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των διακρίσεων του ιδρύματος:

 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/simantikes_diakriseis_toy_ethnikoy_kai_kapodistriakoy_panepistimioy_athinon_se_pinakes_katataxis_me_am/

Σελίδες: 1  2  3  4