Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Πολιτική Απορρήτου:

Προστασία προσωπικών δεδομένων:
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ, Οδ. 97/66/ΕΚ και του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- EE 2016/679 - GDPR).Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:
Yποχρεωτικά:

 • Εικονικό όνομα
 • Ε-Mail

Προαιρετικά:

 • Τίτλος
 • Γενέθλια
 • Φύλο
 • Επάγγελμα
 • Διευθύνσεις
 • Τηλέφωνα

Η σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο είναι δυνατή με χρήση μονο εξωτερικών προμηθευτών (Facebook, Google, Twitter, Linkedin, Yahoo και ΕΔΕΤ). Σε βάθος χρόνου υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και επιπλέον εξωτερικοί προμηθευτές για ταυτοποίηση των χρηστών. Ο διαδικτυακός μας τόπος δε διαχειρίζεται και δεν αποθηκεύει κωδικούς πρόσβασης των χρηστών. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι εξωτερικοί προμηθευτές ταυτοποίησης.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. 
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο από το διαδικτυακό μας τόπο για να προσφέρουν στους χρήστες εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης.

Στοιχεία που συλλέγονται από τους εξωτερικούς προμηθευτές
Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους εξωτερικούς προμηθευτές κατά τη σύνδεση των χρηστών στο διαδικτυακό μας τόπο μπορεί να περιέχουν τα παρακάτω:

 • Όνοματεπώνυμο 
 • E-mail
 • Εικόνα προφίλ
 • Λίστα φίλων

καθώς και επιπλέον στοιχεία αναλόγως τον εξωτερικό προμηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες αποδέχονται τη συλλογή των στοιχείων αυτών κατά τη σύνδεσή τους στους εξωτερικούς παρόχους.

Στοιχεία που συλλέγονται κατά την αίτηση εγγραφής σε ένα δίκτυο αποφοίτων
Κατά την αίτηση εγγραφής σε ένα δίκτυο αποφοίτων ζητούνται ένα σύνολο πληροφοριών που μπορεί να διαφέρουν σε κάθε δίκτυο.
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ταυτοποίηση των χρηστών ως αποφοίτους του συγκεκριμένου τμήματος του ΕΚΠΑ που απαιτεί το δίκτυο και δε διαμοιράζονται εξωτερικά. Το δίκτου διατηρεί τα στοιχεία με σκοπό την επικοινωνία με τον απόφοιτο. Ο απόφοιτος μπορεί να διακόψει την επικοινωνία με το ΕΚΠΑ όποτε το επιθυμεί από την επιλογή (Λογαριασμός μου/ Ανακοινώσεις)
Τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τίτλο αποφοίτησης
 • Χρονολογία αποφοίτησης
 • E-mail
 • Αριθμό μητρώου στο εκάστοτε τμήματος
 • Αριθμό ταυτότητας
 • Βαθμοί για κάποιο πλήθος μαθημάτων του εκάστοτε τμήματος

Αποζημίωση:
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.