Επιστροφή

Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στις 100 καλύτερες του κόσμου!

Dent Alumni

18/7/2017 12:40 μμ

Σύμφωνα με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017, ένα από τα πλέον απαιτητικά στον ακαδημαϊκό χώρο, η Οδοντιατρική σχολή του ΕΚΠΑ βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων του κόσμου.

Εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση (87,5) στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) και στο δείκτη CNCI (68) (αναφορές δημοσιευμένων εργασιών στη βιβλιογραφία), η οποία ξεπερνά εκείνες πολλών παραδοσιακών Οδοντιατρικών Σχολών Ευρώπης και ΗΠΑ. Είναι δε το μοναδικό ελληνικό Πανεπιστημιακό Τμήμα που εμφανίζει βαθμολογία στον δείκτη AWARD δηλαδή στα σημαντικά βραβεία /διακρίσεις καθηγητών και ερευνητών του Τμήματος.

Οι σημαντικές αυτές επιδόσεις της Σχολής μας αντανακλώνται στην αποδοχή και απορροφησιμότητα των αποφοίτων της τόσο σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη και τα κριτήρια υπάρχουν στη διεύθυνση:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/dentistry-oral-sciences.html