Επιστροφή

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΚΟΡΑΗΣ'' - KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Athena Bazou

9/6/2017 5:12 μμ

 

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους έως και τις 14 Ιουλίου 2017 κατά τις ημέρες και τις ώρες που δέχεται η Γραμματεία δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00-14.00

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.phil.uoa.gr/metaptyxiaka/prokiry3h-kanonismos-e3etastea-ylh.html