Επιστροφή

Προκήρυξη ΠΜΣ "Επικοινωνία και ΜΜΕ", ακαδ. έτους 2017-2018

Athena Bazou

9/6/2017 5:23 μμ

Υποβολή αιτήσεων: έως και 21/7/2017

 

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/ φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τέσσερις  (4) Κατευθύνσεις:

 

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα

3) Πολιτισμικές  και Κινηματογραφικές  Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/08 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 20-2-2014) όπως τροποποιήθηκε με την από 11-4-2017 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

 

βλ. http://www.media.uoa.gr/fileadmin/media.uoa.gr/uploads/pics/news/attachments/Prokiryxi_PMS_EMME_2017-18.pdf