Επιστροφή

Προκήρυξη ΠΜΣ "Ιστορία και Αρχαιολογία", ακαδ. έτους 2017-2018

Athena Bazou

9/6/2017 5:17 μμ

http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/foititika/2017/PMSIStoriaArxaiologia20172018Prok.pdf

http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/foititika/2017/PMSIStoriaArxaiologia20172018Aitisi.pdf

Υποβολή αιτήσεων: 2-19 Ιουνίου και 4-11 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 2083/92, προσαρμοζόμενο στις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου Μεταπτυχιακών Σπουδών 3685/2008.

Στόχοι του είναι:
α) η προσφορά σε συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων σπουδαστών δέσμης σεμιναρίων που αποβλέπουν στην ειδίκευση (ανάπτυξη των γνώσεων και εμβάθυνση στην έρευνα και τις μεθόδους της) στους τομείς των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Τμήμα και
β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι τα ακόλουθα:
1. Προϊστορική Αρχαιολογία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Βυζαντινή Αρχαιολογία
4. Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
5. Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
6. Βυζαντινή Ιστορία
7. Οθωμανική Ιστορία
8. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
9. Ευρωπαϊκή Ιστορία

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, email: ckoukou@uoa.gr).